Turner: 70% bedrijven mist omzetsynergie na fusie

16 mei 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Maar liefst 70% van bedrijven realiseert niet de verwachte omzetsynergie na een fusie of overname. In vergelijking, het realiseren van geplande kostensynergie wordt door maar 40 procent van de gefuseerde ondernemingen niet behaald. Ondanks het feit dat omzetsynergie een hogere impact heeft dan kostensynergie is het in de praktijk - onterecht - een ondergeschoven kind bij fusies en overnames. Dat blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Turner en de Vrije Universiteit.

Omzetsynergie heeft meer impact
Met het creëren van extra omzet bij fusies en overnames kan over het algemeen aanzienlijk meer waarde worden gecreëerd dan door het snijden in kosten. Onderzoek laat zien dat 1% meer omzet het gemiddeld genomen mogelijk maakt om 25% van de beoogde kostensynergieën achterwege te laten. Een analyse van Turner wijst ook uit dat bedrijven die omzetsynergie weten te realiseren gemiddeld 9,6% per meer groei weten te realiseren dan het sectorgemiddelde.

Omzetsynergie is duurzamer
Het realiseren van omzetsynergieën is volgens het adviesbureau bovendien ook duurzamer. Terwijl een kostensynergie een impact heeft op de bottom-line, heeft omzetsynergie een positief effect op de top-line. Het repareren en verstevigen van de top-line is een veiliger en duurzamer remedie voor zware economische tijden volgens de onderzoekers.

Omzetsynergie biedt medewerkers positief perspectief
Een bijkomend voordeel van omzetsynergie is dat het een positief perspectief geeft aan medewerkers. Korte termijn kostenreductie leidt tot onrust onder personeel en kan er toe leiden dat talent het bedrijf voortijdig verlaat. Een groeiperspectief biedt medewerkers extra mogelijkheden tot ontplooiing en een positievere toekomst.

Voor meer informatie:
- download het artikel Omzetsynergie: Zes sleutels tot Succes
- download het volledige artikel Waardecreatie door Omzetsynergie