BPC: interview met Henk Pauw van Aluchemie

11 november 2011 The Brown Paper Company

The Brown Paper Company (BPC) heeft in de afgelopen jaren verschillende interviews gehouden met opdrachtgevers om terug te blikken op projecten en behaalde resultaten. De interviews zijn namens BPC gehouden door Paul Nouwen (voormalig directeur van de ANWB), Antony Burgmans (voormalig CEO van Unilever), Peter Elverding (voormalig CEO van DSM) en Aad Veenman (voormalig President-directeur van de NS). Alle interviews zijn te vinden op Consultancy.nl - vandaag het interview tussen Peter Elverding en Henk Pauw van Aluchemie.

Kun je in het kort iets vertellen over de activiteiten van jullie organisatie en de markt waarin jullie opereren?
Henk: “Wij maken Anodes voor de Aluminium industrie en zijn als zodanig de grootste producent ter wereld. Onze klanten leveren gezamenlijk 5% van de totale Aluminium wereldproductie en zitten vooral in West Europa. Het productie proces is vrij grofstoffelijk waarbij we 500.000 ton anodes maken door mengen, kneden, moulden , bakken en verpakken. En vervolgens weer verschepen. Bij Aluchemie werken momenteel 396 FTE met nog een 60 tal contractors. Onze Omzet is dit jaar rond de € 300 miljoen.

We zijn momenteel bezig met een omvangrijk investeringsprogramma om de plant weer technisch up to date te maken en indien alle stappen doorlopen zijn hebben we rond de € 900 miljoen geïnvesteerd en is onze productie verdubbeld. Goedkeuring voor fase 1 loopt momenteel voorspoedig en behelst € 350 miljoen investeringen.”

Recentelijk stelden jullie vast dat binnen Aluchemie Rotterdam zaken moesten wijzigen. Wat was de motivatie om deze verandering in te zetten, wat heb je waargenomen in jouw rol als general manager dat jou (en jouw team) ingaf dat verandering noodzakelijk was?
Henk: “Eind 2006 begin 2007 waren er diverse klanten klachten en een Force Majeur wat uiteindelijk de toenmalige MD niet overleefd heeft. Ik ben Juli 2007 binnen gekomen en na mijn 100 dagen heb ik vastgesteld dat er nogal wat mis was binnen Aluchemie. De organisatie was ernstig ziek en er was sprake van Management by fear. Op basis daarvan heb ik een assessment geschreven (de harde waarheid) en is in een Heisessie met het voltallige management een nieuwe koers uitgestippeld.

Een tweede reden om iets extra‟s te doen zijn de investeringsprogramma‟s als ik goedkeuring wil krijgen moet ik wel laten zien een zeer performante organisatie te hebben die deze investeringen ook waard is”.

Aluchemie opereert in de Botlek en is een typisch „maakbedrijf‟; hoe zou je de cultuur willen omschrijven en welke specifieke overwegingen brengt dat met zich mee als je een veranderingsproces inzet?
Henk: “Cultuur is vooral Veiligheid, Duidelijkheid, Waardering voor de medewerkers en een open communicatie. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg en niet lullen maar poetsen.”

Je hebt besloten om het veranderproces te laten ondersteunen en begeleiden door The Brown Paper Company; wat waren de overwegingen bij de keuze voor The Brown Paper Company?
Henk: “Voor mij onderscheidt The Brown Paper Company zich door vooral bottum up te werken met de mensen die het werk echt moeten doen. Ze zijn no nonsense en niet uit op het realiseren van omzet, maar het creëren van oplossingen. Tot nu toe is er dan ook een goede klik met de mensen op de shopfloor.”

Hoe zou je in het kort willen omschrijven wat jij en jouw management team hebben doorgemaakt in voorbereiding op en tijdens de verandering?
Henk: “Hoog intensiteitniveau waarbij de problemen nog duidelijker werden maar ook waar goede oplossingen werden aangedragen. Inmiddels zijn we gestart met de implementatie dus over de resultaten valt nog niet zo veel te zeggen maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Als je nu terugkijkt op de veranderingen, wat valt je dan op?
Henk:” Dat de rode draad zoals uitgestippeld eind 2007 nog steeds overeind staat ,maar dat het proces trager is dan ik had gewild. Zonder de hulp van The Brown Paper Company was dit misschien wel gelukt maar had het nog 2x langer geduurd.”

Welke concrete resultaten zijn behaald in de afgelopen tijd?
Henk: “Veel meer duidelijkheid en veel dichter op de bal spelen Het einddoel is een 10% verlaging van de kosten wat zeker mogelijk is”.

Wat zou je tot slot nog willen toevoegen?
Henk: “Ik denk dat we hier een casestudy aan het doen zijn hoe je van een gedesillusioneerde organisatie weer een fitte organisatie kunt maken en dat uiteindelijk het enige wat echt telt de kwaliteit en motivatie van je hele organisatie is. We hebben zeer onlangs weer een employee survey gedaan en de shift ziet in tevredenheid en dat mensen weer plezier in hun werk hebben dan is dat hartverwarmend.”

Nieuws

Meer nieuws over