BPC: klantinterview met Jeroen Stoutjesdijk van ASM

26 oktober 2008 The Brown Paper Company

The Brown Paper Company (BPC) heeft in de afgelopen jaren verschillende interviews gehouden met opdrachtgevers om terug te blikken op projecten en behaalde resultaten. De interviews zijn namens BPC gehouden door Paul Nouwen (voormalig directeur van de ANWB), Antony Burgmans (voormalig CEO van Unilever), Peter Elverding (voormalig CEO van DSM) en Aad Veenman (voormalig President-directeur van de NS). Alle interviews zijn te vinden op Consultancy.nl - vandaag het interview tussen Antony Burgmans en Jeroen Stoutjesdijk van ASM.

Kun je de marktontwikkelingen beschrijven en de manier waarop de ASM organisatie daarop inspeelt?
Jeroen: “ASM produceert apparatuur voor het vervaardigen van halfgeleiders. Halfgeleiders komen voor in een veelheid van elektronische producten. De afname van deze producten is sterk conjunctuur afhankelijk waardoor de halfgeleider markt zich kenmerkt door heftige schommelingen in de vraag naar producten. Deze variërende vraag vertaalt zich in de industrie in een cyclus van heftige groei en stagnatie van uitbreiding van globale productiecapaciteit. Voor ASM betekent dit dat het bedrijf voortdurend moet groeien en krimpen. Om dit te verwezenlijken is een grote “flexibele schil” nodig en dienen processen goed te worden vastgelegd.”

Waarom hebben jullie gekozen om te werken met The Brown Paper Company en kun je iets vertellen over de samenwerking?
Jeroen: “The Brown Paper Company is bekend met het analyseren en verbeteren van voortbrengingsprocessen uit verschillende industrietakken. Dit blijkt uit de verschillende bedrijven waarmee The Brown Paper Company heeft samengewerkt. De samenwerking was zeer professioneel, open en constructief. De cultuur van The Brown Paper Company sluit goed aan bij de cultuur van ASM. De mogelijkheid tot goede samenwerking was vanaf het allereerste gesprek tussen Ron en William direct duidelijk.”

Wat zijn de belangrijkste kernwaarden van de ASM organisatie en hoe vertalen jullie die naar de operatie?
Jeroen: “Onze kernwoorden zijn: Veiligheid, kwaliteit, op tijd, kosten, communicatie, team, high tech, klantgerichtheid. ASM heeft zijn kernwaarden vastgelegd in “Mission Vision and Goals”. Deze zijn voor individuele afdelingen vertaald naar “Mission Vision and Goals” voor die afdelingen en medewerkers (persoonlijke doelstellingen). Tevens zijn een 10-tal bedrijfsbrede doelstellingen vastgelegd waarvoor een flexibele beloning behaald kan worden voor alle medewerkers.”

Jullie hebben in samenwerking met The Brown Paper Company een Quick Scan uitgevoerd, gecombineerd in een tweedaagse sessie met alle betrokken afdelingen. Wat zijn de resultaten die daaruit naar voren zijn gekomen?
Jeroen: “De quick scan liet duidelijk gebieden voor verbetering zien. Het werd duidelijk dat er veel verbetergebieden zijn die bijna zonder uitzondering afdelingsoverschrijdend bleken. Door de brede aanpak is veel animo ontstaan om aan de verbeteringen mee te werken. Er zijn een 10-tal werkgroepen samengesteld die aan deelprojecten werken. Tijdens een wekelijkse programma meeting worden de resultaten van alle werkgroepen onderling gedeeld en de voortgang bewaakt van alle projecten.”

Kun je iets vertellen over wat er bij de medewerkers die deelnamen aan de sessies gebeurde?
Jeroen: “Door goed inventariseren van de huidige status in een open en constructieve dialoog ontstond er bij de medewerkers een positieve grondhouding t.a.v. verbetering/verandering.”

Wat is je het meest opgevallen in de aanpak van The Brown Paper Company?
Jeroen: “Het uitschrijven van de flow op bruin papier en het inventariseren en plaatsen van kritieken was voor ons van grote waarde.”

Nieuws

Meer nieuws over