The Brown Paper Company faciliteert MRM seminar

19 juni 2009 Consultancy.nl

Op dinsdag 30 juni faciliteert The Brown Paper Company de seminar Marketing Resource Management. De seminar, dat wordt gehouden op het kantoor van het adviesbureau, wordt inhoudelijk georganiseerd door de vakgroep Marketing Resource Management (MRM) van het Platform Innovatie in Marketing (PIM).

Seminar Marketing Resource Management in Nederland

De MRM vakgroep organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten op het gebied van marketing en human resources. Recentelijk heeft een werkgroep zich gebogen over de ontwikkeling van Marketing Resource management en over de toekomst van de vakgroep in het bijzonder. Graag wil deze werkgroep op 30 juni 2009 haar bevindingen delen met geïnteresseerden om tot een goed gedragen aanpak te komen om het gedachtegoed van Marketing Resource Management in Nederland te verspreiden. Daarnaast wordt ook vakinhoudelijke informatie verstrekt met een interessante praktijksituatie en gaan we van gedachten wisselen over wat MRM voor mediastrategie kan betekenen.

Het programma ziet er als volgt uit:  
18.00 uur ontvangst met broodje.
18.30 uur MRM in Nederland – Inleiding/discussie door Erwin Redeman.
De afgelopen jaren hebben grote groepen experts zich gebogen over definities en begripsbepaling ten aanzien van MRM, EMM en MOM. Het resultaat is een scala aan definities, opgesteld vanuit verschillende invalshoeken en (leveranciers)belangen. Er zijn inmiddels enkele mooie "MRM" implementaties bekend, maar om te zeggen dat "MRM" breed op de kaart staat, gaat wellicht iets te ver. Zo heeft Erwin Redeman samen met een aantal partijen een poging gedaan om een "MRM" opleiding op te zetten. Dit is niet gelukt en hij zal aangeven waarom ze dit initiatief hebben gestaakt.
19.00 uur Toekomst MRM Vakgroep – door Chris Goes
19.30 uur Praktijksituatie – (wordt op korte termijn bekend gemaakt)
20.00 uur “MRM en Media” door Jacques Koster van OpMaat Media consultancy
Mediaplanning komt uit de tijd dat we 2 tv-stations hadden, 3 radiostations, een heleboel dagbladen en nog meer tijdschriften. Uit de tijd van "De Courant is een Mijnheer".
Vandaag is de consument aan zet. Hoe gaat de marketeer van nu daar mee om? Hoe luistert hij of zij - maar vooral: Hoe kan je dit gedrag van vandaag modelleren en daarna anticiperen? Jacques geeft meetbaar inzicht in luisteren en interpreteren voor fmcg-merken.
20.30 uur Brainstorm over thema en programma voor de MRM Friday 2009 door Hans van den Berg
21.00 uur afsluiten met borrel

Nieuws