Thaesis: innovatie hoog op de agenda van managers

25 juni 2007 Thaesis

Creativiteit ligt ten grondslag aan innovatie en staat hoog op de agenda bij Nederlandse managers. Nederlandse organisaties zijn vooruitstrevend in het toepassen van creativiteit en innoveren op grote schaal. Managers innoveren het meest op het gebied van nieuwe producten en diensten. Dit zijn enkele belangwekkende conclusies van een onderzoek onder Nederlandse managers naar innovatie en creativiteit, uitgevoerd door Thaesis in opdracht van NIVE.

Creatieve managers

De Nederlandse managers achten creativiteit van belang en zorgen dan ook dat creativiteit door hen wordt gestimuleerd. 50% van de managers vindt dat zij creativiteit veel stimuleren en 20% van de ondervraagden geeft zelfs aan dit zeer veel te stimuleren. Algemene managers vinden zelfs dat zij creativiteit zeer sterk stimuleren. Bijna 40% vindt zichzelf creatiever dan zijn of haar concollega’s.

Creativiteit en innovatie binnen organisaties

85% van de organisaties heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met een of meerdere innovatieprojecten. Interessant is dat meer dan de helft van de managers aangeeft dat creatief denken en innovatie gemiddeld (38%) tot vaak (29%) een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden vormt. De algemene managers geven minder vaak aan hier gemiddeld (26%) mee bezig te zijn en juist meer hier vaker mee bezig te zijn (41%), dit geldt tevens voor de organisaties van een kleine omvang.

Maar weinig organisaties geven aan ook een effectief systeem te hebben om met nieuwe ideeën en suggesties om te gaan. De middelgrote organisaties vormen hierop een uitzondering, zij hebben gemiddeld vaker een effectief systeem voorhanden.

Succes- en faalfactoren

De top 5 van alle managers is:
Succesfactoren Faalfactoren
1. Draagvlak organisatie 1. Tijd
2. Acceptatie markt 2. Beperkt draagvlak organisatie
3. Techniek 3. Geld
4. Creativiteit 4. Techniek
5. Kwaliteit 5. Complexiteit

Innovatieprojecten

Managers zijn voornamelijk op zoek naar nieuwe diensten of producten, zo blijkt uit het antwoord van 68% op de vraag naar het type innovatieproject. De vormen van innovaties die het meest voorkomen bij de organisaties hebben betrekking op veranderingen binnen de organisatie, het digitaliseren van bestaande processen en de invoering van benodigde IT die hiervoor is gewenst. Andere vormen van innovatie die door meerdere bedrijven worden genoemd, zijn sociale innovaties binnen de organisatie en het ontwikkelen van leer- en werktrajecten.

Het onderzoek

De essentie van het onderzoek van Thaesis is het in kaart brengen hoe Nederlandse managers denken over creativiteit binnen hun werkzaamheden en hoe zij hiermee omgaan. De onderliggende vragenlijst is gepubliceerd op de website van NIVE en onder de aandacht gebracht van de leden en relaties van NIVE via de e-mail. 245 managers hebben gereageerd.

Nieuws

Meer nieuws over