Squarewise ontwikkelt model voor duurzaam innoveren

13 januari 2011 Squarewise

Adviesbureau Squarewise heeft een managementmodel ontwikkelt voor het bedrijfseconomisch verantwoord realiseren van duurzame innovaties.

De huidige duurzaamheidsuitdaging vraagt van bedrijven een verschuiving van ‘verbeteren’ naar ‘anders doen’. Een nieuw managementmodel ontwikkeld door organisatieadviesbureau Squarewise - getiteld Duurzaam Innoveren - toont aan dat bedrijven toe moeten werken naar een andere organisatieinrichting en –dynamiek om duurzame innovaties te realiseren. Middels het onderzoek is aangetoond  dat de bedrijven die het door Squarewise ontwikkelde managementmodel het beste volgen duurzamer zijn in hun sector en ook aanzienlijk hogere winstmarges hebben.

Veel bedrijven worstelen met het verantwoorden van duurzame investeringen – vaak luidt dan ook het credo ‘duurzaamheid is duur’. Overtuigd van de (bedrijfseconomische) waarde van duurzaamheid, en vooral duurzaam innoveren, is Squarewise op zoek gegaan naar een wijze waarop duurzaamheidsinvesteringen ook gaan lonen. Met andere woorden: hoe kunnen bedrijven duurzaamheid op strategische wijze positioneren én daar ook nieuwe marktkansen mee creëren?

Een grondische analyse naar de organisatieinrichting van bedrijven leverde interesante resultaten op, en leidde tot een organisatiemodel voor het stimuleren van duurzame innovaties. Samengevat, zien wij in de organisatieinrichting van het doorsnee bedrijf een overblijfsel van de efficiëntieslagen van de jaren ’80 en ’90 – deze bedrijven zijn erg goed in het ‘verbeteren’ en benaderen duurzaamheid evenzo: minder afval, minder energieverbruik en minder grondstofgebruik. Deze aanpak is gericht op kostenbesparing en is noodzakelijk als stap in de verduurzaming van bedrijven. Duurzaam innoveren daarentegen, gaat over het creëren van nieuwe kansen, markten en opbrengsten, en vraagt van organisaties een bepaalde mate van ‘anders doen’ – denk hierbij aan energietransitie in plaats van energieefficiëntie, of hergebruik van afval in plaats van afvalvermindering. Organisaties die duurzaamheid op deze tweede wijze benaderen hebben een inherent andere organisatieinrichting en -dynamiek.

Squarewise ontwikkelde hiertoe een baanbrekend model om bedrijven te ondersteunen bij de belangrijke ‘hoe’-vraag in hun verduurzamingsuitdaging. Het model beschrijft zeven bouwstenen voor het stimuleren van duurzame innovaties vanuit de eigen organisatie en de wijze waarop er wordt samengewerkt met ketenpartners; variërend van het omarmen van bottom-up ideeën,  het initiëren van duurzaamheidsdoelstellingen en beloningen op team-niveau tot aan de omgangswijze met toeleveranciers en klanten. De strekking van het model is eenvoudig: verduurzaming is meer dan een technische opgave, we moeten op een andere manier de processen benaderen – het is een organisatievraagstuk!

Bij ruim 25 beursgenoteerde ondernemingen onderzocht Squarewise de afgelopen twee jaar of dit nieuwe model ook echt leidt tot hogere duurzaamheidsprestaties. De resultaten van dit onderzoek zijn verbluffend te noemen: 20% van de bedrijven die de bouwstenen van het Squarewise-model het best hanteren zijn tevens de bedrijven die het best presteren op duurzaamheid. Een tweede uitnodigende factor is dat deze bedrijven ook de hoogste winstmarges noteren en een significant hogere Return on Investment (ROI). Met andere woorden: duurzaam innoveren volgens het Squarewise-model loont!

Download hier het model Duurzaam Innoveren van Squarewise.

Nieuws