Squarewise onderzoekt transitie naar duurzame energie

07 februari 2012 Consultancy.nl

Squarewise gaan in de komende maanden onderzoek doen naar de rol van de overheid in het versnellen van de energietransitie naar duurzame vormen van energie. Het onderzoekt wordt uitgevoerd door Annemiek Keizer (student), onder begeleiding van universitair begeleiders (Pieter Bots en Emile Chappin) en Squarewise adviseurs Martine Verweij en Leonie van der Steen.

Annemiek Keizer is een Master student Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft en volgt de Master Systems Engineering, Policy Analysis and Management met een specialisatie in de (duurzame) energie sector.

Transitie naar een duurzaam energiesysteem in volle gang
Aanleiding voor het onderzoek is de samenwerking die Squarewise onlangs aanging met hoogleraar energietransitie Jan Rotmans. De transitie naar een duurzaam energiesysteem is volgens Jan Rotmans in volle gang. Voor Nederland zal gas een belangrijke rol gaan spelen in deze transitie, o.a. als transitie brandstof. Maar ook de gassector zelf, die nu zorgt voor een groot deel van de Nederlandse energie behoefte, zal moeten veranderen om continuïteit te kunnen garanderen in de toekomst. Bij een transitieproces verandert niet alleen het technische aspect, maar ook de daarmee verbonden sociale en institutionele aspecten zullen mee moeten veranderen.

Bij de Nederlandse gassector zijn veel belanghebbende (stakeholders) betrokken, die allemaal in zekere mate invloed hebben op het veranderproces. Het onderzoek is erop gericht meer inzicht te krijgen in de dynamiek van de betrokken stakeholders. "Als we hierin rollen kunnen identificeren en de wederzijdse afhankelijkheden beter kennen, is het sturen van het transitieproces een beter te managen taak" aldus het adviesbureau

Rol van centrale en decentrale overheden
Literatuuronderzoek en een actoren-analyse voor de gassector zullen in het onderzoek leiden tot een raamwerk waarin toekomstige transities geanalyseerd kunnen worden. Ook is het de bedoeling dat typerende rollen geïdentificeerd kunnen worden binnen het transitieproces. Squarewise wil met de studie graag inzicht krijgen in de rol die centrale en decentrale overheden kunnen spelen om de energietransitie in Nederland te versnellen.

Nieuws

Meer nieuws over