Squarewise lanceert het communique Greenhouse deal

11 november 2011 Consultancy.nl

Tijdens de nacht van de duurzaamheid in de Heineken Music Hall lanceerde Jan Rotmans (voorzitter Urgenda en strategisch partner bij Squarewise) het communiqué Greenhouse Deal – Alle woningen in Nederland energieneutraal. Met deze deal bevestigt de bouwsector in zijn volle breedte dat het energieneutraal maken van de Nederlandse woningvoorraad in 20 jaar zal gebeuren. Voor zo’n snelle en omvangrijke verandering is een grote kanteling noodzakelijk bij consumenten, de bouwsector en financiers. Daarom hebben Urgenda en Vernieuwing Bouw het initiatief genomen voor dit communiqué dat door 22 belangrijke spelers uit de sector werd ondertekend. Squarewise was als versneller van de omwenteling een van de ondertekenende partijen.

Planet, People & Profit
De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. Het energieneutraal maken van alle woningen, kantoorgebouwen en scholen zou een geweldige impuls betekenen voor het klimaatbeleid. Maar het zou ook een enorme economische impuls betekenen: tienduizenden nieuwe banen, duurzame innovatie en een bijdrage aan de economische structuurversterking. De tijd is nu rijp om de krachten te bundelen en tot een overkoepelend, landelijk initiatief te komen. Inzet is om de Nederlandse woningvoorraad in pakweg 20 jaar energieneutraal te maken. Dat levert voordelen op voor de BV Nederland, voor de bouwsector, voor de woningen zelf, voor het milieu en de woningcorporaties. Uitgangspunt voor deze Green Deal is dat er al goede voorbeelden zijn, die laten zien dat bewoners grote voordelen ervaren als hun woning energieneutraal wordt. Niet alleen de woonlasten van hun woning blijven lager, het comfort van de woning wordt hoger, waardoor bewoners langer genieten van hun woning.

De tijd is rijp
Jan Rotmans, voorzitter Urgenda: “Dit is een gouden kans voor Nederland: voor bouwbedrijven, woningcorporaties, installatiebedrijven, energiebedrijven en burgers. Ik ben er trots op dat we met deze partijen de schouders er onder gaan zetten. De tijd is er rijp voor!” Jacqueline Schlangen, directeur Vernieuwing Bouw: “Wat vooral ook heel bijzonder is, is dat er zo veel verschillende mensen zich committeren voor eenzelfde doel. Alleen gaan we het niet redden, maar gezamenlijk kunnen we een aanzienlijke massa realiseren en zo de beweging in gang zetten.”

Lees de tekst van het communiqué Greenhouse Deal – Alle woningen in Nederland energieneutraal hier.

Nieuws