Squarewise: Jan Rotmans op #7 in Duurzame Top 100

14 november 2011 Consultancy.nl

Begin november is de Trouw-lijst duurzame 100 uitgekomen. Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement en voorzitter van Urgenda, is dit jaar met maar liefst 10 plaatsen gestegen. Tevens is hij als stratgisch partner verbonden aan Squarewise.

Jan Rotmans is directeur van het International Centre for Integrative Studies (ICIS), een denktank op het gebied van duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht. Hij is trekker van het ‘Kennisnetwerk Systeem Innovaties: transities naar een duurzame samenleving’ (KSI) en één van de grondleggers van transitiemanagement.

Als maatschappelijk gedreven wetenschapper heeft hij 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties op zijn naam staan. In september 2004 heeft hij het nieuwe onderzoeksinstituut DRIFT opgericht: Dutch Research Institute For Transitions.

Met zijn tomeloze inzet voor het eigen duurzame initiatief en als hoogleraar transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, brengt Rotmans wetenschap en praktijk bij elkaar. De weg naar een duurzame samenleving gaat volgens Rotmans via een ingrijpende omslag, en voor die omslag wil hij graag de spelregels en kaders opstellen. Zijn organisatie Urgenda organiseert vanaf 2009 de Dag van de Duurzaamheid, waarin zogenaamde koplopers uit heel Nederland lieten zien dat er meer dan genoeg initiatief komt vanuit de burgers in Nederland.

Nieuws