Samenwerken zit in het DNA van Capgemini consultants

22 december 2010 ProfNews

Het collectief delen van verantwoordelijkheden zit in het DNA van Capgemini. Aan het woord is Robert van Gasteren, vice president HRM bij Capgemini. Volgens Van Gasteren wordt dit geïllustreerd door de manier waarop het bedrijf van koers verandert.

De directie geeft immers richting zonder een gedetailleerd draaiboek en de medewerkers in de verschillende landen moeten daar zelf invulling aan geven. De vertaling van de strategie naar de structuur werkt dus vanuit de mensen. Samenwerking is de belangrijkste cultuurdrijfveer van het adviesbureau - zowel intern als extern. De focus ligt op relaties en alles wat de organisatie doet op het gebied van HR moet gaan over de relatie tussen de individuele medewerker en managers, collega`s, klanten, het vak en de maatschappij. Die relaties zijn echter zo uniek en situationeel gebonden dat het onmogelijk is om een universeel raamwerk te construeren dat overal op toepasbaar is. En daarom kent HR Capgemini geen functies, functiegebouw, geen salarisfunctiegebouw of een personeels handboek. Medewerkers van Capgemini zijn ondernemers van hun eigen functie en functioneren.

Er is dus sprake van een open cultuur met een management dat daarbij hoort. In de woorden van Van Gasteren: `structuur, dat ben je zelf`.

Nieuws