Rebel: uitvoering grote projecten niet professioneel

28 januari 2011 Consultancy.nl

Gemeente Amsterdam heeft Rebel en Horvat & Partners ingehuurd om de professionaliteit van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) te evalueren. In de afgelopen maanden hebben de adviesbureaus een team onder leiding van René Kottman (oud-bestuursvoorzitter Ballast Nedam) ondersteund met de analyse. Hoofdconclusie uit het rapport is dat DIVV op dit moment niet professioneel genoeg is in het opdrachtgeverschap bij grote infrastructurele projecten.

Download het rapport 'Onderzoek Professionaliteit DIVV Gemeente Amsterdam'.

Overschrijding van budget
In 15% van alle projecten wordt het budget overschreden. Wanneer een overschrijding plaatsvindt dan is deze ook meteen fors: gemiddeld €1,7 miljoen, wat neerkomt op circa 60% van het oorspronkelijke budget. De voornaamste oorzaken voor de overschrijdingen zijn scopewijzingen, extra aanpassingen die nodig zijn in de omgeving van het project en typische opdrachtgeverrisico’s als vervuilde grond.

Grote projecten halen planning niet
Uit de analyse blijkt dat 60% van de afgeronde grote projecten de verwachte planning niet haalt. Dit geldt vooral voor de relatief kleinere projecten. De gemiddelde vertraging is bijna 8 maanden. De oorzaak hiervan ligt veelal in de voorbereidingsfase van het project. Na de start van de uitvoering is de gemiddelde vertraging met zo’n 2,5 week zeer beperkt.

Aanleiding voor het onderzoek
Incidenten bij de uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten leidden in de zomer van 2010 tot twijfels over de professionaliteit van het opdrachtgeverschap van DIVV. Voorbeelden zijn de problemen bij werkzaamheden aan de metro, de Utrechtsestraat en de historische brug Hogesluis. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft daarom opdracht gegeven tot het uitvoeren van een extern onderzoek naar het functioneren van de dienst. Hiervoor heeft de gemeente een onafhankelijk expertteam, waaronder Rebel en Horvat & Partners, gevraagd om de professionaliteit van het opdrachtgeverschap van DIVV bij grote infrastructurele projecten te onderzoeken en een advies te geven over de benodigde verbetermaatregelen.

Nieuws