Rebel evalueert bouwproject Betuweroute voor VWS

15 januari 2010 Consultancy.nl

Rebel heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de ‘Betuweroute’ geëvalueerd. Het rapport kijkt terug op het doorlopen proces en geeft een eindoordeel over het bouwproject. Op donderdag 1 april overhandigde minister Eurlings van VWS het evaluatierapport ‘Leren van de Betuweroute’ aan de Tweede Kamer.

“Naar mijn mening is het team dat het evaluatierapport heeft opgesteld er goed in geslaagd om – via duidelijk navolgbare analysestappen – snel tot de essentiële bespreekpunten door te dringen’, schrijft Eurlings in zijn oplegbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. ‘Elk hoofdstuk eindigt met het opsommen van één of meerdere leerpunten, die voor volgende projecten van belang kunnen zijn.’

Download het rapport ‘Leren van de Betuweroute'

Leerpunten
Eén van de leerpunten is dat tijdens het project te veel gefocust is op de aanleg van de Betuweroute en te weinig op de exploitatie ervan. Met de kennis van vandaag zou het verstandiger zijn geweest om de Betuweroute vanaf het eerste begin te behandelen als een integraal vervoersproject. Hierdoor kan tijd en geld bespaard worden, zeker op lange termijn: lage aanlegkosten zijn nog geen garantie voor lage levenscycluskosten.

Nieuws

Meer nieuws over