PwC steunt Competence Centre for Pension research

23 september 2011 Consultancy.nl

Adviesbureau PwC is sinds kort de nieuwe partner van het Competence Centre for Pension research. Samen met Interpolis maakt PwC de bestaande leerstoel Toekomstvoorzieningen aan Tilburg University de komende jaren mogelijk. De twee partijen zorgen ervoor dat jaarlijks 100.000 euro beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten van het Competence Centre.

“Of het nu gaat om de betaalbaarheid van de AOW, het vergrijzingsprobleem, de invloed van Europa of het recente pensioenakkoord: pensioen is een steeds belangrijker maatschappelijk thema. Om de huidige pensioenuitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten we blijven investeren in hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Door middel van deze samenwerking met het Competence Centre - onder leiding van Prof. Dr. Gerry Dietvorst - wil PwC bijdragen aan onderwijs en onderzoek op dit belangrijke vakgebied”, aldus Ron Unger, voorzitter van de Human Resource Services praktijk van PwC.

Naast deze samenwerking, organiseren het Competence Centre for Pension research en PwC al vier jaar de PwC Scriptieprijs Pensioenen. Een initiatief waarmee beide partijen jong universitair talent uitdagen om op nieuwe manieren naar het onderwerp pensioenen te kijken. Deze prijs wordt dit jaar in oktober uitgereikt.

Focus van het Competence Centre
Prof. dr. Gerry Dietvorst blijft één dag per week als hoogleraar verbonden aan het Competence Centre. Hij zal zich buiten onderwijs en onderzoek ook bezighouden met het stimuleren van de maatschappelijke discussie over dit onderwerp en jong pensioentalent de kans geven zich te ontwikkelen. Naast hem zijn verschillende medewerkers en promovendi actief in het Competence Centre for Pension research. Thema’s die op de agenda staan zijn onder meer het nabestaandenpensioen, internationale aspecten van pensioen en het arbeidsvorm neutraal pensioenkader, een dergelijk kader moet ervoor zorgen dat iedereen dezelfde mogelijkheden krijgt een oudedagsvoorziening te treffen.

Nieuws