PwC partner van INSEAD Int. Directors Programme

27 juli 2011 Consultancy.nl

PwC is partner van het nieuwe INSEAD International Directors Programme. Een programma voor bestuursleden en commissarissen gericht op effectiever toezicht en het versterken van board vaardigheden. Een actueel thema in een tijd waarin steeds meer wordt verwacht van commissarissen en bestuurders. Oud PwC-partner Jaap van Manen en partner Ruud Kok zijn respectievelijk als docent en lid van de Raad van Advies verbonden aan het programma. De eerste groep gaat in september van dit jaar van start.

"De druk op commissarissen en bestuurders neemt steeds verder toe. Stakeholders als aandeelhouders, de overheid en natuurlijk de maatschappij, worden steeds veeleisender, mondiger en minder vergevingsgezind. Daar bovenop worden bedrijfsprocessen steeds complexer. Hierin als bestuurder optimaal functioneren vraagt om permanente hoogwaardige scholing. Het INSEAD Directors Programme biedt hiervoor belangrijke handvatten. En via deze samenwerking levert PwC op haar beurt een bijdrage aan de verdere professionalisering van wat zo mooi heet 'corporate governance' ", aldus Ruud Kok, voorzitter van PwC's Coporate Governance praktijk.

Naast deze samenwerking met INSEAD, draagt PwC eveneens bij aan programma's op het gebied van Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit, de Erasmus Universiteit en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.

Over het International Directors Programme
Het programma wil bestuursleden de kennis en kunde aanreiken die nodig is om een bestuursrol in de 21e eeuw op een optimale manier in te vullen. Het programma bestaat uit drie modules. 'Creating & Safeguarding value', 'Implementing Effective Board Processes' en 'Managing Critical Events'. Deelnemers die deze drie modules en het daaropvolgende examen succesvol hebben afgerond, komen in aanmerking voor het INSEAD certificaat voor Corporate Governance.

Nieuws