PwC omzet FY08/09 daalt naar €757 miljoen

06 oktober 2009 PricewaterhouseCoopers

Adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in Nederland met een geringe lagere omzet het boekjaar 2008/2009 afgesloten. De omzet daalde ten opzichte van de recordomzet van vorig jaar met 2,3% naar 756,7 miljoen euro. PwC is gegeven de sterk veranderde markt- en economische omstandigheden tevreden met het resultaat. Het resultaat na belastingen bedraagt 106,8 miljoen euro.

 Dit is 18.6% lager dan het vorig jaar. Het aantal medewerkers steeg met 165 naar 4.643 medewerkers. Dat maakte PwC bekend bij de publicatie van haar geïntegreerde jaarverslag waarvan ook het Maatschappelijk Verslag en het Transparantie Verslag onderdeel uitmaken.

“Afgelopen jaar hebben we onze strategie gecontinueerd. Dat betekent dat we zijn blijven investeren daar waar wij in het kader van onze strategie mogelijkheden zien. In nieuwe producten, maar ook in mensen. Tegelijkertijd is de strategie uitgangspunt geweest om te zien waar wij onze kosten kunnen verlagen”, zegt Robert Swaak, voorzitter Raad van Bestuur. “Het sterk anticiperend vemogen van onze medewerkers, in combinatie met ons vermogen toegevoegde waarde te leveren waar we klanten in deze tijd verder mee helpen, zijn doorslaggevend om door deze moeilijke tijd heen te komen.”

“Het effect van de recessie is vooral in de tweede helft van het boekjaar zichtbaar geworden. Met name in de zwaar getroffen sectoren is onze productiviteit en winstgevendheid teruggelopen. Daar staat tegenover dat we delen van de teruggelopen vraag hebben opgevangen door onze mensen anders in te zetten. Zo hebben we de focus kunnen verleggen naar diensten waarvan de vraag door de recessie is toegenomen, zoals kostenreducties, herfinancieringen, cash management en risciomanagement”, aldus CFO Arno Pouw.

Advisory kende als Line of Service een dalende omzet van 1% terwijl Tax & HRS een omzetgroei van 1% realiseerde. Advisory profiteerde van een aantal grote opdrachten, onder meer op het gebied van mobiliteit. De belastingpraktijk toonde zich succesvol in nieuwe fiscale vraagstukken met betrekking tot de ‘hunt for cash’. In het debat over de vennootschapsbelasting speelden bovendien twee hoogleraren die als partner verbonden zijn aan PwC een belangrijke rol. De omzet van Assurance kwam door een geringer volume en druk op de tarieven 5% lager uit.

Nieuws