PwC: NL uit lijst met belangrijkste handelsstromen

23 maart 2011 Consultancy.nl

Wereldwijde handelsstromen over zee en door de lucht zijn aan het verschuiven. In 2030 worden ze gedomineerd door de huidige opkomende economieën.

Nederland valt daarmee buiten de toptwintig van belangrijkste handelsstromen. Een schril contrast met vandaag de dag. Nederland komt nu drie keer in de toptwintig voor.

Opleving wereldhandel
De wereldhandel veert op na de wereldwijde economische crisis. Met deze opleving wordt echter ook duidelijk dat wereldwijde handelsstromen over zee en door de lucht fundamenteel aan het verschuiven zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC naar de wereldhandel in 2030.

De handelsvolumes tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China staan op dit moment alle drie in de toptwintig van grootste handelsstromen wereldwijd. Deze goederenstromen nemen respectievelijk de tiende, zeventiende en negentiende plaats in. Macro-economen van adviesbureau PwC voorspellen echter een volledig ander landschap in 2030. Nederland blijft over twintig jaar steken op de 23e plaats met de goederenstroom tussen China en Nederland.

Nigeria verrassende binnenkomer
Verrassende nieuwe binnenkomer in de toptwinitg is Nigeria. De verwachting is dat de goederenstroom tussen Nigeria en China in 2030 de elfde plaats inneemt. Deze snelle stijging past in het beeld van de afgelopen jaren waarin China de banden met Afrikaanse landen sterk aanhaalt. De omvang van de handel tussen China en Afrika nam toe van 8 miljard dollar in 2000 tot 73 miljard dollar in 2009.

De onderzoekers verwachten dat de groeiende handel met Afrika niet leidt tot de grootste handelsvolumes wereldwijd, maar wel tot de stromen met de meeste groeipotentie. Enerzijds door de enorme behoefte van de Chinezen aan grondstoffen en anderzijds door de vraag naar consumentengoederen door het stijgend welvaartsniveau in Afrika. Voor bedrijven in transport en logistiek liggen hier grote kansen. Kansen die Nederland met haar sterke transport en logistiek-sector kan verzilveren.

Bewust van verschuivingen
'Dat de belangrijkste handelsroutes zich de komende jaren verleggen, daar doe je als land niets aan', aldus Jeroen Boonacker, verantwoordelijk voor transport en logistiek binnen PwC. 'Veel belangrijker is dat Nederlandse bedrijven zich bewust zijn van deze verschuivingen en hier optimaal op inspelen. Het zogenoemde first mover advantage is essentieel. Niet voor niets is een aantal Nederlandse reders al enige tijd succesvol actief op de lijn Azië-Afrika.'

Maar niet alleen in Afrika liggen kansen voor transporteurs. Het onderzoek laat zien dat ook de handelsvolumes van oost naar west een vlucht nemen. Ondanks het feit dat Nederland in 2030 niet meer in de lijstjes voorkomt, zal de Rotterdamse haven als Europese hub een belangrijke rol blijven vervullen. Zowel voor containervervoer als grondstoffen. 'De Rotterdamse haven profileert zich niet voor niets als de haven van Europa. En maakt ook het verschil ten opzichte van andere Europese havens. Reden hiervoor is vooral de geboden kwaliteit. In Rotterdam kunnen de grootste schepen nog steeds goed geladen en gelost worden, er zijn goede terminals en de infrastructuur richting achterland staat op hoog niveau. Met de veranderende handelsstromen is het zaak om dit ook richting 2030 op hoog niveau te houden', besluit Boonacker.

Nieuws