PwC: Millennials vinden balans belangrijker dan salaris

09 maart 2012 Consultancy.nl

Nederlandse millennials, jonge werkenden geboren na 1980, hechten meer belang aan opleidings-mogelijkheden en een goede werkprivébalans dan aan salaris. Dat blijkt uit 'Millennials at work' een nieuw onderzoek van PwC onder 4000 jonge professionals uit 75 landen.

Nederlandse jonge professionals gaan een stap verder dan hun internationale collega’s. Salaris staat niet in de top 5 van belangrijkste aspecten die een werkgever aantrekkelijk maken, terwijl wereldwijd salaris op een 2e plaats staat. De grote uitdaging voor werkgevers is het boeien en binden van deze nieuwe generatie werknemers, die duidelijk focussen op hun persoonlijke ontwikkeling.

Zes of meer werkgevers
Een kwart van de respondenten verwacht in hun leven voor zes of meer werkgevers te werken. Volgens PwC is een hoog ‘millennial verloop’ de nieuwe realiteit. Met name in het plannen van instroom en uitstroom zullen bedrijven hiermee rekening moeten houden.

PwC - Balans

'Millennials willen meer dan alleen een baan of een gestage carrièregroei. Voor werkgevers brengt dit grote uitdagingen met zich mee. Millennials willen 'snel' leren en zetten ter ondersteuning daarbij hun eigen sociale netwerk in. Voldoende flexibiliteit in de combinatie werken en leren 'on the job' is een centrale uitdaging', aldus Gijs van Bussel, partner bij PwC en hoogleraar Executive Reward aan Nyenrode Business Universiteit.

Economische realiteit
Toch houden ook de millennials rekening met de nieuwe economische realiteit. Daarbij stellen ze zich heel praktisch op. Internationaal geeft 72 procent aan dat ze voor hun huidige baan een compromis hebben gesloten, bijvoorbeeld op het gebied van salaris, locatie, secundaire voorwaarden of branche. In Nederland ligt dit percentage iets lager op 65 procent.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De consequentie daarvan is vooral dat deze groep mensen sneller om zich heen zal kijken zodra de economie weer aantrekt. 'Loyaliteit is een thema. Organisaties die doen wat ze zeggen, bijvoorbeeld ten aanzien van MVO, en in de ogen van millennials ook een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij zullen dit verloop in mindere mate ervaren', aldus Van Bussel.

Wereldwijd denkt 67 procent van de millennials dat ze het beter zullen hebben dan hun ouders. In Nederland is dit 58 procent. Frappant is met name dat 32 procent wereldwijd verwacht het véél beter te krijgen. In Nederland is dit percentage slechts 13 procent.

Nieuws