PwC: Nederlanders onwetend over afvalrekening

17 februari 2011 PwC

Veel Nederlandse huishoudens hebben geen idee hoeveel ze betalen voor afvalinzameling en afvalverwerking en hoeveel zij aan afval produceren. Wel geven Nederlandse huishoudens aan dat zij milieu erg belangrijk vinden en hiervoor ook bereid zijn te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC onder ruim 1000 Nederlandse huishoudens naar de manier waarop huishoudens tegen afvalinzameling aankijken. De conclusies worden vanmiddag gepresenteerd tijdens het PwC Afvalseminar in Scheveningen.

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Van de onderzochte huishoudens weet 57% niet hoeveel zij jaarlijks betaalt voor deze afvalstoffenheffing. Een grote groep van 40% weet bovendien niet precies wat er met de afvalstoffenheffing wordt bekostigd.

Volgens PwC-partner Paul Nillesen, initiatiefnemer van het onderzoek, toont deze studie aan dat consumenten geen goed beeld hebben over de kosten van afval en hoeveel ze hiervoor nu eigenlijk betalen. “Daarnaast toont het onderzoek aan dat huishoudens liever zelf afval scheiden in plaats van dit toe te vertouwen aan een afvalinzamelaar. Een vijfde heeft er namelijk geen vertrouwen in dat scheiding door de inzamelaar daadwerkelijk plaatsvindt, en bijna een derde is bang dat de afvalstoffenheffing dan zal stijgen waardoor het hun in de portemonnee raakt.”

Een meerderheid van de consumenten is (zeer) tevreden over de kwaliteit en manier van inzamelen van afval. Punten van verbetering zijn betere communicatie over wat er met het afval gebeurt en frequenter inzamelen. Milieu vinden consumenten het belangrijkste aspect als het gaat om de inzameling en verwerking van hun afval, gevolgd door service en gemak. Aan de doorberekende kosten wordt opvallend genoeg de minste waarde gehecht. Milieu is ook de meest genoemde motivatie om zelf afval te scheiden. Verplichting door de gemeente en geldbesparing vormen veel minder een prikkel voor huishoudens om hun afval te scheiden. Het belang van milieu en de ondergeschiktheid van prijs komt ook duidelijk naar voren uit het feit dat een opvallend grote groep bereid is in de buidel te tasten voor recyclen: 28% wil gerust 50 procent meer betalen als hun afval gerecycled wordt in plaats van traditionele verwerkt zoals storten en verbranden. 13% is zelfs bereid hier 100 procent meer voor te betalen.  Momenteel betaalt een huishouden gemiddeld 251 euro per jaar1 aan afvalstoffenheffing.

Volgens Paul Nillesen vormt dit een interessant gegeven in de discussie over het verwerken van afval en de betalingsbereidheid van huishoudens. “Een belangrijke trend in de afvalsector is het recyclen van afval. Uit onze studie komt duidelijk naar voren dat huishoudens bereid zijn hiervoor extra te betalen. Dit biedt kansen voor afvalbedrijven en de overheid om diensten en beleid te ontwikkelen die van deze bereidheid gebruik maken.”

1 Agentschap NL, 2010, Afvalstoffenheffing

Nieuws