PwC: M&A in transportsector extreem gedaald

11 september 2009 PricewaterhouseCoopers

Fusie- en overnameactiviteiten in de wereldwijde transport- en logistieksector zijn als gevolg van de economische crisis extreem gedaald gedurende het eerste kwartaal van 2009 volgens adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). In totaal werden er 18 transacties met een waarde van boven de 50 miljoen USD afgesloten. Dit aantal lag significant lager vergeleken met het vierde kwartaal 2008 toen er nog 43 deals werden gemaakt.

De gemiddelde waarde per deal daalde evenzeer. Gemiddeld was er een bedrag van 513 miljoen USD gemoeid bij een transactie in 2008 en in de eerste periode van dit jaar lag dat op 159 miljoen USD. Dit valt vooral te verklaren door het ontbreken van overnames met een waarde boven de één miljard USD.

“Uit de neergang van fusies en overnames valt op te maken dat de motivatie om een transactie te doen aan het veranderen is,” zegt Jeroen Boonacker, transportspecialist en partner bij PwC. “De meest opvallende trend is de verschuiving naar het aantrekken van minderheidsbelangen. Dit kan aan de ene kant toegeschreven worden aan de stilstaande kredietmarkt en aan de andere kant aan het feit dat strategische kopers op dit moment risico’s het liefst vermijden. We verwachten dat deze factoren het hele jaar ervoor zullen zorgen dat investeerders en ondernemingen vooral minderheidsbelangen binnenhalen.”

Het rapport bericht verder dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van transacties in het scheepsvervoer naar transacties in het passagiersvervoer door de lucht en de logistieke sector. De meeste dealactiviteiten waren het afgelopen kwartaal in deze branches te noteren. Passagiersvervoer door de lucht was goed voor een aandeel van 34% (vorig jaar 17%) van het totaal aantal aangekondigde transacties. De logistieke sector schreef 32% (vorig jaar 13%) op haar conto. Strategische investeerders continueerden hun sterke aanwezigheid in alle transport en logistiek gelieerde transacties. Meer dan 80% (15 transacties) van alle transacties werd vanuit een strategisch motief gemaakt.

Het rapport is te bestellen op de website van PricewaterhouseCoopers.

Nieuws

Meer nieuws over