PwC: Farmasector moet distributiemodel aanpassen

17 maart 2011 Consultancy.nl

De farmaceutische sector zal haar distributiemodel radicaal om moeten gooien, wil ze in de toekomst in staat zijn om complexe nieuwe medicijnen en therapieën op de juiste manier bij de patiënt te krijgen. Centraal daarin staat het managen van de informatiestromen tussen farmaceut, patiënt en zorgverlener en de noodzaak tot samenwerking tussen die partijen. In 2020 zal dit net zo’n doorslaggevende rol hebben als het fysieke medicijn. Dat blijkt uit het PwC rapport 'Pharma 2020: supplying the future, which path will you take'.

Farmaceuten staan volgens het PwC-rapport voor de volgende keuze: word ik leverancier en ontwikkelaar van gespecialiseerde behandelingen of grootschalige medicijnproducent? Alleen echt grote marktpartijen kunnen deze twee richtingen combineren. En ook zij zullen hun distributieketens langs deze twee lijnen moeten organiseren. Kijken we naar de Nederlandse farmasector, dan ligt de toekomst in de focus op gespecialiseerde behandelingen.

Nederland heeft belangrijke troeven in handen

Nederland heeft vooral wat biotech betreft een aantal troeven in handen. Belangrijk is vooral het groeiend aantal spin-offs dat Nederland kent en de focus van de academische wereld op het ‘ontdekken’ van nieuwe medicijnen. De volgende stap is het succesvol naar de markt brengen van deze nieuwe behandelingen. Om dat te kunnen doen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Allereerst moet de overheid werk maken van deregulering. Door de bijzonder strenge Nederlandse regels voor het testen van medicijnen, dreigen veel biotechbedrijven uit te wijken naar andere landen. Daarnaast moeten de bedrijven zelf nadenken over hun ontwikkel- en distributieproces.

“Nu de grote ziekten zijn aangepakt, is één van de grootste uitdagingen voor farmaceuten en biotechbedrijven oplossingen te vinden voor de complexe ziekten waaraan veel minder mensen lijden. Ontwikkeling, productie en distributie van medicijnen hiervoor is gecompliceerd en vergt een nieuwe aanpak waarin de juiste informatie over specifieke patiënten essentieel is”, stelt Arwin van der Linden, verantwoordelijk voor de farmaceutische en biotechsector binnen PwC.

“Vroeger werden medicijnen uitgeprobeerd op grote groepen. Als de overgrote meerderheid er baat bij had, was men blij. Nu moeten we eerst begrijpen hoe een ziekte op genetisch niveau in elkaar zit, om met een geneesmiddel precies in te kunnen grijpen. Doordat medicijnen op deze manier toegespitst zijn op specifieke patiënten, is de kans op genezing groter. Dit heeft ook zijn invloed op het goedkeuringsproces. Daar waar goedkeuring nu vooral digitaal verloopt (toekenning of afwijzing) gaat dat in de toekomst geleidelijker; een systeem van “live licensing” waarbij eerst voor subgroepen van patiënten goedkeuring wordt gegeven en waarbij, afhankelijk van de resultaten, die goedkeuring steeds verder wordt uitgebreid.”

Over je schaduw heenstappen

Om deze nieuwe realiteit het hoofd te kunnen bieden, is samenwerking volgens Van der Linden een must. En dat gaat verder dan overnames. “Er moeten samenwerkingsverbanden ontstaan tussen alle betrokken partijen: farmaceuten en biotechbedrijven, maar ook ziekenhuizen, producenten van medische apparatuur en wetenschappers en natuurlijk de patiënt.” Aarzelend ontstaan dit soort publiek-private samenwerkingsverbanden. Van der Linden: “Er zijn genoeg hindernissen, bijvoorbeeld discussies over bij wie patenten komen te liggen en hoe met vertrouwelijkheid en privacygevoeligheid van informatie moet worden omgegaan. Maar partijen zullen over hun schaduw heen moeten stappen om verder te komen.”

Om succesvol te kunnen opereren, moeten bedrijven die specialistische behandelingen en medicijnen ontwikkelen en vermarkten volgens PwC:

  • Investeren in een netwerk dicht bij de patiënt. Bijvoorbeeld via online communities van patiënten. Breng daarnaast de ‘zorgroutes’ in kaart voor verschillende ziektes en patiënttypes. Dit gaat verder dan medicijnen en omvat ook lifestyle componenten als voeding en beweging
  • Investeren in het aantrekken van goede onderhandelaars. Het commerciële succes van behandeling of medicijn, zal sterk afhangen van de gemaakte deal
  • Zorgen dat ze voldoende know-how in huis hebben om een netwerk van producenten, distributeurs, zorgverleners etc.  te kunnen evalueren en aansturen. Het managen van een groep partners, vergt andere kennis en kunde dan zelf iets op de markt brengen
  • Selectief zijn bij het aangaan van partnerships. Kies voor een klein aantal solide partners. Zorg dat deze partners een vergelijkbare bedrijfscultuur hebben

“We bevinden ons in een situatie waarbij een grote groep patiënten niet aan zijn ziekte overlijdt, maar chronisch ziek is. Dat betekent een groter beroep op de zorg met alle kosten van dien. Genezing is pure noodzaak om de zorgkosten binnen de perken te houden. Om dat te realiseren zullen ook Nederlandse spelers hun best moeten doen om zo dicht mogelijk bij hun patiënten te komen. Alleen door specifieke patiëntgegevens, producten en diensten op een slimme manier te integreren kunnen biotechbedrijven in te toekomst de patiënt echt toegevoegde waarde bieden”, besluit Van der Linden.

Nieuws

Meer nieuws over