PwC: 475 miljard werkkapitaal kan worden vrijgemaakt

03 oktober 2011 Consultancy.nl

De werkkapitaalratio van de bedrijven – dat is de verhouding van het werkkapitaal ten opzichte van de jaarlijkse omzet, bedroeg in Europa voor het jaar 2009 gemiddeld 20,8%. Dat is een stijging met 0,4 procentpunt ten opzichte van 2008 en een duidelijke breuk met de neerwaartse trend die zich de laatste vijf jaar aftekende. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘European Working Capital Study’ van PwC, waarin de doeltreffendheid van het beheer van het werkkapitaal van 1,200 beursgenoteerde bedrijven uit 12 landen en 10 verschillende sectoren in Europa onder de loep werd genomen. Volgens de studie zouden de 1,200 Europese bedrijven samen meer dan €475 miljard kunnen vrijmaken die nu nodeloos vastzitten in de werkkapitaalcyclus. Het onderzoek laat ook zien dat er weinig structurele veranderingen werden doorgevoerd op het vlak van werkkapitaal.

Veel ruimte voor verbetering
De werkkapitaalratio is voor het eerst in 5 jaar gestegen. Het bewijst overigens dat de economische crisis de liquiditeit van bedrijven, ook grote beursgenoteerde bedrijven, zwaar onder druk heeft gezet.

Uit de studie blijkt dat bedrijven uit de farmaceutische industrie en de retailsector de grootste vooruitgang boeken op het vlak van werkkapitaalbeheer. In de olie- en gassector en de grondstofproducerende industrie zitten de bedrijven nu terug op het niveau van 2007. De ondernemingen in deze sectoren kenden in 2008 een opflakkering. Dat had vooral te maken met de stijgende prijzen van de grondstoffen tijdens de crisis. Dit betekende voor de bedrijven een enorme meevaller op het vlak van omzet, die zich ook meteen vertaalde in een betere werkkapitaalratio. “Sommige sectoren doen het inderdaad beter”, zegt Damien McMahon, Partner Advisory bij PwC België, “maar zelfs binnen eenzelfde sector zien we dat het werkkapitaalbeheer nog voor heel wat verbetering vatbaar is. Neem nu bijvoorbeeld de ‘consumer goods’-bedrijven. In die sector hebben de goed presterende bedrijven bijna 3 keer minder werkkapitaal nodig dan andere ondernemingen die het veel minder goed doen.”

En er is zeker nog ruimte voor verbetering. Zo toont de studie dat de grootste Europese bedrijven, wanneer ze het even goed zouden doen als de ondernemingen uit het eerste kwartiel binnen hun respectieve sector, maar liefst 30% van hun nettowerkkapitaal zouden kunnen vrijmaken. “Een berekening voor de 1200 bedrijven uit onze studie toont dat dat goed is voor maar liefst €475 miljard. Liquide middelen die nu dus vastzitten in de werkkapitaalcyclus, maar die gebruikt zouden kunnen worden voor andere doeleinden. Zeker in het huidige economische klimaat waar het moeilijker en duurder is om externe financiering te verkrijgen, loont een vermindering van het werkkapitaalniveau zeker de moeite”, aldus Damien McMahon.

Working Capital Ratios per Industry

‘Cash conversion cycle’ wordt langer
In 2009 bedraagt de gemiddelde ‘cash conversion cycle’ (CCC) in Europa 76 dagen, een stijging met anderhalve dag ten opzichte van het voorgaande jaar en vooral de eerste stijging sinds 2005. Zowel qua debiteuren (DSO) en crediteuren (DPO) als op het vlak van voorraad (DSI) is een achteruitgang merkbaar. De CCC is een belangrijke indicator voor de mate van efficiëntie waarmee een bedrijf haar werkkapitaal beheert. Het is de som van het gemiddeld aantal dagen dat ondernemingen op hun betalingen moeten wachten (DSO of days’ sales outstanding) en het gemiddeld aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om zijn voorraad in verkoop om te zetten (DIO of days’ inventories outstanding), verminderd met het aantal dagen dat ondernemingen gemiddeld wachten om hun leveranciers te betalen (DPO of days’ payables outstanding).

Volgens Didier Vandenhaute, Director Treasury Services, is een beter beheer van de supply chain hét sleutelelement dat dringend meer aandacht verdient. “Zeker op het vlak van de ‘forecast-to-fulfill’-cyclus, zeg maar het voorraadbeheer, is er de laatste jaren weinig verandering merkbaar. De vorige studie toonde al aan dat er substantiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd door een beter beheer van de ‘forecast-to-fulfill’-cyclus. Door meer flexibiliteit in onderliggende processen zou men beter en sneller kunnen inspelen op schommelingen in de vraag. Wij hadden verwacht dat de voorraadniveaus gedaald zouden zijn de laatste 12 maanden, maar niets is minder waar. Door de crisis hebben bedrijven bepaalde ‘quick wins’ kunnen realiseren, bijvoorbeeld door aanmaningsprocedures bij late betalers. Dit heeft op het vlak van de receivables (DSO) in 2008 ertoe geleid dat de cyclus met 4 dagen verkort is ten opzichte van het jaar daarvoor (78,4 dagen in 2008 tegenover 82,0 in 2007). Maar het is nodig dat men nu werk maakt van een optimalisering van de eigen supply chain en de distributiemodellen”.

Nieuws