PwC: Bedrijven moeten anticiperen op andere Eurozone

02 januari 2012 Consultancy.nl

Bedrijven moeten zich in 2012 voorbereiden op een heel andere Eurozone. Aanleiding is de voortslepende eurozone crisis en de moeite waarmee Europese leiders tot concrete oplossingen komen. Die waarschuwing geeft PwC in haar rapport “What next for the Eurozone – Possible scenarios for 2012”. In het rapport gaan de economische experts van PwC in op vier mogelijke economische scenario’s voor de Eurozone in 2012. Voor ieder scenario wordt de impact becijferd op de inflatie en het BNP van de Eurozone.

De vier mogelijke scenario's voor de crisis zijn: monetaire verruiming via een liquiditeitsinjectie van de Europese Centrale Bank, gecontroleerde faillissementen voor de landen met de grootste schulden, een Griekse exit en het oprichten van een nieuwe kleinere muntunie. "De eurozone van dit jaar zal waarschijnlijk heel anders zijn dan die van 2011 en de implicaties voor het bedrijfsleven zijn zowel binnen als buiten de eurozone enorm" aldus Yael Selfin, hoofd van de macro-consultancy tak bij PwC.

Download het rapport: What next for the Eurozone – Possible scenarios for 2012

Overzicht van de vier mogelijke scenario’s

1. Scenario 1 – Monetaire verruiming
De Europese Centrale Bank krijgt de ruimte om op grote schaal liquiditeit te verstrekken aan kwetsbare economieën. Hiermee wordt een recessie voorkomen en blijven de rentetarieven laag op de korte termijn. Tegelijkertijd stijgt de inflatie met meer dan de afgesproken 2 procent en daalt de waarde van de euro.

2. Scenario 2 – Gecontroleerd faillissement
Een programma gericht op het gecontroleerd failliet laten gaan van de landen met de grootste schuldenlast wordt uitgerold. Wat zorgt voor economische krimp en toenemende schulden, gevolgd door een langdurige recessie van twee tot drie jaar. Hiermee levert de Eurozone en dus ook Nederland ca. 5 procent van haar BNP in. Door kapitaalvlucht daalt de euro met maximaal 20 procent in waarde ten opzichte van de dollar.

3. Scenario 3 – Griekse exit
Overeengekomen wordt dat Griekenland de Eurozone verlaat. Dit zal leiden tot een sterke verslechtering van de Griekse economie, een snelle ontwaarding van de nieuwe munt en een hoge inflatie. De Eurozone probeert haar munt te beschermen via strengere begrotingsregels en andere maatregelen om het vertrouwen van investeerders te versterken. De strengere begrotingsdiscipline in de rest van de Eurozone zorgt voor een recessie die tot twee jaar kan duren.

4. Scenario 4 – Een nieuwe kleinere muntunie
Frankrijk en Duitsland scharen zich achter de gedachte dat de Eurozone in zijn huidige vorm niet meer houdbaar is. Dit maakt de weg vrij voor een nieuw, kleiner en strakker geregisseerd samenwerkingsverband. De ‘nieuwe euro’ zal sterk in waarde stijgen, waardoor de invoer van de deelnemende landen een grote groei kent. De landen die niet deelnemen kennen een sterk waardeverlies van hun munt en een grote economische krimp.

“We moeten rekening houden met verrassingen in 2012. De onzekerheid waar we nu mee te maken hebben, is ongekend. Hoewel de vier scenario’s sterk verschillen, hebben ze een belangrijk gemeenschappelijk punt. We gaan onherroepelijk richting nieuwe strengere begrotingsregels, wat op korte termijn de economische groei zal belemmeren in Nederland. Door de toenemende druk op de markten en de aanstaande herfinanciering van grote delen van staatsschulden, is het steeds waarschijnlijker dat een oplossing in het eerste kwartaal van 2012 geforceerd zal worden”, zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC in Nederland.

Nieuws