PwC: amper M&A activiteit eerste helft 2009

02 november 2009 PricewaterhouseCoopers

In het eerste half jaar van 2009 vielen in de Europese financiële sector amper fusies en overnames te noteren, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde studie van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar fusies en overnames van banken en verzekeraars in Europa. In totaal werd er voor 32 miljard euro aan transacties aangekondigd. De Europese transactiewaarde van 2008 bedroeg 178 miljard euro, een niveau dat dit jaar bij lange na niet zal worden bereikt.

In totaal werden er 27 transacties aangekondigd tegenover 30 dezelfde periode vorig jaar. De overheid domineert nog altijd de overnamemarkt in de financiële sector met 13 miljard euro aan transacties, al loopt die dominantie langzamerhand terug. In 2010 verwacht PwC als gevolg van - al dan niet gedwongen - herstructureringen weer een toename van fusies en overnames in de Europese financiële sector.

Andries Mak van Waay, partner en fusie- en overnamespecialist bij PricewaterhouseCoopers: "In het resterende deel van 2009 zullen er niet veel transacties zijn. Een herstructureringsslag bij verschillende Europese financiële instellingen als gevolg van de financiële crisis gaat evenwel voor meer transacties zorgen in 2010. Private equity partijen kijken met interesse naar bedrijfsonderdelen die eventueel afgestoten worden. Ook is er belangstelling uit de hoek van de intermediairs- en assurantiesector."

Centraal- en Oost-Europa

Verschillende West-Europese en Amerikaanse partijen zijn aan het overwegen om bepaalde activiteiten in Centraal- en Oost-Europa af te stoten. Met name private equity partijen en buitenlandse financials zijn in deze activiteiten geïnteresseerd. Een belangrijk obstakel op dit moment is het grote verschil tussen vraag- en aanbodprijzen. Onder andere de onzekerheid over eventuele schulden bij deze bedrijven is een factor die voor het verschil zorgt.

Europese vermogensbeheerders

De M&A-markt op korte termijn ziet er rooskleuriger uit. Volgens Mak van Waay stabiliseert de sector en nemen de kansen voor zowel handelaren als financiële kopers om terug te keren naar een groeistrategie via fusies en overnames toe. "Een aantal grote financiële spelers moet hun balans versterken met als gevolg dat ze vermogensbeheerders in de etalage zetten. Daarnaast gaan slecht renderende kleine en middelgrote vermogensbeheerders de aandacht trekken van kopers die zich willen vestigen in de markt of hun positie willen versterken."

Een nieuw financieel landschap

Europese financiële instellingen gaan grote herstructureringen tegemoet door de financiële crisis. Er wordt kritisch gekeken naar de onderdelen die niet binnen de kernactiviteiten vallen en er bestaat een grote kans dat deze dan worden afgestoten. Mak van Waay: "De toename van volume en waarde in de fusie- en overnamemarkt wordt mede bepaald door het tempo van deze reorganisaties. We verwachten dat financiële instellingen het vooral moeilijk krijgen met hun nieuwe rol als verkoper."

Nieuws