Protiviti: Nederlandse bedrijven hard geraakt door crisis

16 februari 2010 Protiviti

Bijna 70 procent van de Nederlandse bedrijven is ernstig tot zeer ernstig geraakt door de kredietcrisis. Slecht 3 procent van het bedrijfsleven zegt niet geraakt te zijn door de crisis, tegenover 27 procent dat aangeeft matig geraakt te zijn. Dit blijkt uit gegevens van adviesbureau Protiviti die onderzoek deed naar risicobeheersing in Nederland.

Meer dan 60 procent van de bedrijven geeft aan dat het voor de crisis niet op de juiste bedrijfsrisico’s gefocust. Bijna 40 procent geeft aan dat ze dat wel waren. Dit is volgens Protiviti opmerkelijk gezien het grote aantal bedrijven dat door de crisis in moeilijkheden is geraakt. Carl Messemaeckers van de Graaff van Protiviti zegt dat dit te wijten valt aan een verkeerde prioriteitenstelling. ‘Een groot deel van de bedrijven ervaart de crisis als iets wat ze is overkomen. Dat vind ik opvallend als 40 procent aangeeft dat ze gefocust waren op de juiste risico’s.’

Aangepast risicoprofiel

Slechts 9 procent van de bedrijven heeft het risicoprofiel volledig aangepast als gevolg van de kredietcrisis. 21 procent heeft ook na de crisis geen extra aandacht besteed aan het risicoprofiel. Een groot aantal bedrijven (70 procent) heeft wel een gedeelte van het risicoprofiel onder handen genomen. Op dit moment gelooft 24 procent van de onderzochte organisaties dat ze voldoende zekerheid heeft over het voorbestaan van de onderneming.

Interne controle

Bijna 80 procent van de bedrijven heeft ook maatregelen genomen om de interne controle en risicobeheersing te verbeteren. Desondanks zegt ruim 90 procent niet zeker te zijn dat de organisatie ‘in control’ is. ‘Bedrijven geven aan dat er nog onvoldoende geïnvesteerd is in interne beheersing en risicomanagement. Bij veel bedrijven is er als gevolg van de crisis ook is gesneden in de risicobeheersende functies. In een tijd dat de risico’s juist zijn toegenomen. We maken ons dan ook grote zorgen over de continuïteit van sommige bedrijven als er nog een crisis overheen komt,’ aldus de Protiviti adviseur.

Nieuws

Meer nieuws over