PNO Consultants sluit subsidie samenwerking met EVO

19 september 2011 Consultancy.nl

PNO Consultants heeft een samenwerking afgesloten met EVO, de belangenbehartiger van ruim 20.000 transport en logistiek bedrijven in Nederland met eigen vervoer. Dankzij de samenwerking kunnen EVO leden tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden specialistische hulp krijgen bij het aanvragen van subsidies.

Dick van den Bosch, plaatsvervangend directeur van EVO, licht toe: 'Uit onderzoek onder onze leden is gebleken dat subsidies voor hen een belangrijk onderwerp zijn en dat zij hierbij graag ondersteuning willen van EVO. Om dit te realiseren hebben we een samenwerkingspartner gezocht. Onze keuze is gevallen op PNO Consultants omdat het bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring en ruim 300 subsidieconsultants marktleider is binnen Europa.'

Subsidiekansen benutten
'De praktijk wijst uit dat veel bedrijven die zich bezighouden met innovatie kostbare subsidies laten liggen', vervolgt Mieke Clark-Marsman, manager Sales & Business Development van PNO. 'Vaak zijn ze zich er niet eens van bewust dat ze in aanmerking komen voor subsidie. Maar het komt ook regelmatig voor dat het aan tijd en expertise ontbreekt om de aanvraag te doen. Door een specialist in de arm te nemen, verhoog je de kans op toekenning van subsidie. Voordat het traject van een subsidieaanvraag in gang wordt gezet, is het belangrijk eerst te inventariseren hoe relevant en kansrijk een subsidieaanvraag is. Vervolgens moet er een match worden gemaakt tussen ambities en projecten enerzijds en subsidieprogramma's anderzijds. Op basis hiervan kan weloverwogen worden gekozen voor het verzilveren van de meest interessante subsidiekansen. Deze stappen worden in de praktijk nog wel eens overgeslagen. De Subsidiepeiler en de SubsidieScan bieden de mogelijkheid tot een gedegen voorbereiding. Door deze stappen te volgen, vergroot je de slaagkans van de uiteindelijke aanvraag aanzienlijk. .'

EVO-Subsidie
Onder de diensten van EVO-Subsidie vallen de gratis online Subsidiepeiler, het telefonisch Subsidieloket en de SubsidieScan. Met de online Subsidiepeiler kunnen zowel leden als niet-leden gratis inventariseren welke subsidieprogramma's aansluiten bij hun profiel of projecten. Na deze eerste inventarisatie kan het EVO-Subsidieloket bedrijven desgewenst verder helpen bij hun subsidievraag. Wanneer hieruit voldoende aanknopingspunten naar voren komen, kunnen EVO-leden gratis gebruik maken van de SubsidieScan. Deze uitgebreide, persoonlijke inventarisatie is de laatste stap in aanloop naar een eventueel te starten subsidieaanvraagtraject. Tenslotte kunnen bedrijven begeleid worden bij de uiteindelijke aanvraag van de subsidie.

Nieuws

Meer nieuws over