PNO Consultants ontwikkelt tool voor subsidie advies

19 mei 2010 PNO Consultants

PNO Consultants, adviesbureau op het gebied van subsidies, heeft een online tool ontwikkeld waarmee bedrijven, instellingen en organisaties aan de hand van enkele vragen op het spoor worden gezet van subsidies die mogelijk aansluiten op hun activiteiten.

Ondanks dat subsidies algemeen worden herkend als effectief instrument om doelen te realiseren is er bij het merendeel van de bedrijven en organisaties in en buiten Nederland nog veel onbekendheid over de specifieke terreinen waarvoor de overheid subsidies beschikbaar stelt. Het feit dat er duizenden subsidies bestaan (in Nederland bijna 2.000, op Europees niveau bijna 18.000) is hier voor een belangrijk deel de oorzaak van.

De crux van het ‘vinden’ van geschikte subsidieregelingen zit in de herkenning van voor de subsidieverstrekker belangrijke thema’s. Innovatie is zo’n thema: daar waar Nederland streeft naar het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van innovatie helpen innovatiesubsidies bedrijven om te investeren in innovatie.

De subsidiepeiler van PNO Consultants

Door het beantwoorden van de vragen in de Subsidiepeiler wordt men zich bewust van subsidiekansen waarvan men nog niet op de hoogte is. Maar ook als zich niet direct concrete subsidiemogelijkheden voordoen kan de specifieke situatie toch reden zijn verder te kijken naar subsidiemogelijkheden. Met zo’n 18.000 subsidieregelingen is dat ook niet verwonderlijk! Daarom wordt op het resultatenscherm ook de mogelijkheid geboden contact te krijgen met een subsidiedeskundige. Vaak kan dan al vrij snel, soms zelfs telefonisch, worden beoordeeld of een meer diepgaande inventarisatie wenselijk is.

Nieuws

Meer nieuws over