Pentascope ontwikkelt leergang ChangeMaster@work

24 december 2010 Consultancy.nl

Pentascope heeft in samenwerking met de Open Universiteit de leergang ChangeMaster@work ontwikkeld. In het praktijkgerichte programma kunnen managers en adviseurs zich verdiepen in de processen en fenomenen die ten grondslag liggen aan organisatieveranderingen. De eerstvolgende startdatum van de leergang is 1 april 2011.

Over de leergang ChangeMaster@work
In de leergang ChangeMaster@work ga je in op de vraag; hoe kunnen organisaties veranderen, terwijl je weet dat verandering niet maakbaar is? Organisatieverandering vraagt om inzicht, inspanning, afstemming, luisteren, kennis, actie en interactie, reflectie, ethische keuzes en confrontatie. Wat is de plaats en rol van de organisatieadviseur; de changemanager hierin?

Nieuws

Meer nieuws over