Pentascope onderzoekt draagvlak MFA voor Nijefurd

12 december 2007 Connsultancy.nl

In opdracht van de gemeente Nijefurd heeft adviesbureau Pentascope onderzocht of er draagvlak is bij de Workumer schoolorganisaties voor een multifunctionele accommodatie (MFA) te Workum. Het adviesbureau concludeert dat er onvoldoende draagvlak is. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek besloten, de gemeenteraad in februari 2008 voor te stellen om de realisatie van een MFA in Workum stop te zetten.

Pentascope concludeerde dat voor de deelnemers aan het onderzoek (directies, teams en ouders van de 3 basisscholen) de aspecten identiteit, sociale controle, veiligheid en sociale betekenis doorslaggevend zijn om niet te kiezen voor een MFA. Aspecten als: ICT, tijdsbesteding kind, effectief gebruik van de ruimte, duurzaamheid en het delen van kennis, zien de deelnemers aan het onderzoek het best gerealiseerd in een MFA. Maar deze aspecten wegen voor de deelnemers niet op tegen de argumenten om niet naar een MFA te gaan, cq. de veronderstelling dat men identiteit, sociale controle en veiligheid gaat missen. Wethouder Jan Rodenhuis: "Het is spijtig, dat voor de huidige schoolorganisaties gevoelsaspecten op dit moment zwaarder wegen, dan onderwijsinhoudelijke aspecten die toekomstgericht zijn."

Nieuws

Meer nieuws over