Pentascope lanceert opleiding Changemanagement

02 oktober 2002 Consultancy.nl

De Open Universiteit Nederland heeft in samenwerking met Pentascope een nieuwe masteropleiding 'Implementation and Changemanagement' gelanceerd. De tweejarige opleiding is bestemd voor mensen met een HBO- of WO achtergrond, die in hun dagelijkse werk regelmatig betrokken zijn bij veranderingstrajecten.

De opleiding verschaft deelnemers diepere kennis en vaardigheden op het gebied van effectieve implementatie van veranderingsprocessen. Na afronding van de opleiding kunnen de deelnemers binnen hun organisaties op strategische, tactisch of operationeel niveau worden ingezet als 'changemasters'. De opleiding komt tegemoet aan een grote behoefte van het Nederlandse bedrijfsleven aan hoog gekwalificeerde professionele deskundigen op het gebied van vaak ingrijpende en complexe veranderingsprocessen. De invulling van deze behoefte legt mede een basis voor de versterking van de Nederlandse open economie.

Veranderende omgeving

Door die open economie zijn Nederlandse bedrijven gedwongen om in een steeds hoger tempo veranderingsprocessen gestalte te geven. Deze processen stellen ondernemingen en organisaties in staat om zich telkens weer opnieuw aan te passen aan de steeds sneller veranderende omgeving. Dit als gevolg van ondermeer technologische, economische, organisatorische en politieke ontwikkelingen in de wereld. Snelle veranderingen doen zich in alle sectoren en branches voor en variëren bijvoorbeeld op het gebied van informatie & communicatietechnologie, human resource management, kwaliteitsverbetering, bedrijfsprocessen & contentmanagement, kennismanagement tot en met control & financiën.

70 procent van veranderingen mislukt

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 70 procent van de veranderingsprocessen in Nederlandse organisaties vroegtijdig vastloopt of niet het beoogde resultaat realiseert. Een belangrijke oorzaak hiervan is een gebrek aan kennis op het gebied van het implementeren van veranderingen. Veranderingen brengen per definitie weerstanden met zich mee. Naast een goede strategie is het succes van effectieve veranderingsprocessen vooral ook afhankelijk van de creatie van draagvlak en verankering van de beoogde verandering. De nieuwe masteropleiding besteed ruimschoots aandacht aan al deze drie succesfactoren. De initiatiefnemers van de opleiding verwachten dan ook dat de 'masters of change' die de opleiding voortbrengt het percentage van succesvolle veranderingen zal vergroten.

Nieuws