Overheidsadviseur BMC ontslaat 140 consultants

09 september 2010 BinnenlandsBestuur

Het grootste consultancy en detacheringsbureau voor in de publieke sector, BMC, ontslaat 140 FTE. De krimp in de formatie is het antwoord op de afnemende vraag naar externe adviseurs.

Mail van RvB

Dat blijkt uit een email van de Raad van Bestuur aan medewerkers van de BMC Groep waarin het ontslag wordt aangekondigd. De krimp van de formatie met ‘om en nabij de 140 FTE's’ moet naar verwachting voor de komende periode voldoende zijn om op een verantwoorde wijze het jaar 2011 in te gaan.

Haagse luwte

De verwachtingen over de marktomstandigheden in 2011 blijven volgens de Raad van Bestuur onveranderd, ‘zij het dat wij een trager en langzamer herstel verwachten dan een jaar geleden.’ Een combinatie van de gemeenteraadsverkiezingen en een inmiddels langdurige periode van ‘Haagse luwte’ breekt het adviesbureau op. Nog deze maand wordt met de uitvoering van de personeelsinkrimping gestart. De verdere krimp van de formatie wordt naar verluidt geflankeerd door een verantwoord sociaal plan.

Nieuwe dip

Volgens de Raad van Bestuur blijft de marktpositie en de kwaliteit van de BMC Groep ‘onverminderd goed’ en is er nog steeds voldoende perspectief voor op de markt. Ondanks mogelijke onzekerheden over een ‘nieuwe economische dip’ denkt marktleider BMC pas in april 2011 een eerste evaluatie te hoeven doen over de effectiviteit van de nu ingezette noodzakelijke maatregelen in kosten en formatie.

Nieuws