Oud-minister Wouter Bos wordt Partner bij KPMG

26 september 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Oud-minister van Financiën Wouter Bos (47) wordt per 1 oktober 2010 partner bij KPMG. Hij wordt verantwoordelijk voor de adviespraktijk voor de Publieke Sector en Gezondheidszorg en zal tevens als adviseur betrokken zijn bij de adviespraktijk voor de financiële sector. Bos zal vier dagen per week in zijn nieuwe functie werkzaam zijn. Bestuursvoorzitter Herman Dijkhuizen zegt "heel verheugd" te zijn met de komst van Bos naar KPMG.

Wouter Bos ziet zich in zijn nieuwe rol als consultant bij KPMG opereren op het snijvlak van de publieke sector en het bedrijfsleven. Bos: "Ik heb altijd met veel plezier in zowel de private als in de publieke sector gewerkt en in deze baan komen beide werelden samen. Ik krijg te maken met het openbaar bestuur in vele geledingen, zowel overheden als publieke instellingen. Er gaat daar bijzonder veel spelen. Er staan allerlei grote projecten op stapel maar tegelijkertijd moet er flink bezuinigd worden. Los daarvan spelen grote debatten over de kwaliteit van de publieke dienstverlening, andere vormen van bestuur en efficiënter werken. Overheid en bedrijfsleven zullen elkaar daarbij nodig hebben en ik ben ervan overtuigd dat ik mijn hart voor de publieke zaak daar voluit kwijt kan."

Breed palet

"Iedereen die mij kent weet ook dat de gezondheidszorg mij al langer boeit. Daar gaat de komende jaren heel veel gebeuren. De budgetten van de zorg staan onder druk, terwijl vergrijzing en technologie ook zo hun invloed hebben op zorgvraag en -aanbod. Ook de regelgeving van de overheid, en de voortdurende veranderingen daarin, verhogen de complexiteit. En ook hier geldt dat overheid en bedrijfsleven elkaar nodig hebben. Ik draag daar graag vanuit deze nieuwe rol aan bij", aldus Bos.

Wouter Bos partner bij KPMG

"Dat ik ook op het gebied van financiële dienstverlening mijn kennis en ervaring met mijn nieuwe collega’s deel, lijkt me logisch. Als het ooit in de financiële sector belangrijk was dat het wederzijds begrip groeit tussen de private sector en politiek en toezichthouders, dan is het nu wel. Ik hoop daar mijn bijdrage aan te kunnen leveren."

Bos: "Dit zeer brede palet aan issues en opdrachtgevers, een fantastisch team met veel talent om mij heen en de internationale context van KPMG maken dat ik met heel veel zin en energie aan de slag ga. Dat KPMG mij de mogelijkheid geeft op dit niveau voor 4 dagen in de week aan de slag te gaan, heb ik als een mooi voorbeeld van modern werkgeverschap ervaren."

"Juiste chemie"

Bestuursvoorzitter Herman Dijkhuizen van KPMG zegt vanaf de eerste ontmoeting de "juiste chemie'" te hebben gevoeld. "Ook met een meer 'anonieme' achtergrond zou Wouter voor KPMG een geweldige aanwinst zijn. Wouters ervaringen in en visie op het openbaar bestuur kunnen ongetwijfeld van grote waarde zijn voor onze opdrachtgevers. Wouter kent de dossiers en dilemma's waar zij dagelijks mee bezig zijn door en door.

Daarnaast denk ik dat Wouter voor KPMG zelf een belangrijke rol kan vervullen. Organisaties als de onze staan steeds meer in de publieke belangstelling en delen in het verlies van maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector. Wouters uitstekend gerichte politieke en maatschappelijke antenne kan ons helpen om meer van buiten naar binnen te leren denken en ons waar nodig een kritische spiegel voor te houden."

Salaris = 4 ton per jaar

Partners bij KPMG verdienden in de jaren 2008-2009 gemiddeld €497.000, zo blijkt uit de jaarverslagen. Bos gaat, vanwege zijn jonge gezin, vier dagen werken en daarmee zal zijn inkomen uitkomen op een slordige €400.000.

Biografie Wouter Bos

Wouter Bos (1963) studeerde in 1988 cum laude af in economie en politicologie aan de VU in Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij tien jaar bij Shell. Hij vervulde daar verschillende advies- en managementrollen in onder meer Rotterdam, Boekarest, Hong Kong en Londen.

In 1998 stapte Bos over naar de politiek en werd lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Twee jaar later volgde hij Willem Vermeend op als staatssecretaris Financiën. Na voor de PvdA teleurstellende verkiezingen van 2002 keerde Bos terug naar de Kamer. Daar was hij onder meer woordvoerder gezondheidszorg. Eind 2002 trad hij aan als fractievoorzitter en politiek leider.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 kwam het kabinet Balkenende IV tot stand, waarin Bos vicepremier en minister van Financiën werd. De discussie over het al dan niet voortzetten van de missie in Uruzgan leidde ertoe dat de PvdA de samenwerking met CDA en CU opzegde en het kabinet ten val kwam. Op 12 maart 2010 maakte Wouter Bos bekend zich om persoonlijke redenen terug te trekken uit de actieve politiek.