Berenschot ingehuurd door gemeente Muiden

18 februari 2011 Consultancy.nl

De gemeente Muiden heeft Berenschot ingehuurd om te onderzoeken of er mogelijke belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden tussen investeringsbedrijf het Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken (KNSF) en CDA-fractievoorzitter Dirk-Jan Methorst. Methorst gaf onlangs toe toe dat de directeur van KNSF aandelen bezit in zijn bedrijf.

De gemeenteraad van Muiden heeft geëist dat er een onafhankelijk onderzoek komt en heeft adviesbureaus hiertoe opdracht gegeven. Organisatieadviesbureau Berenschot onderzoekt mogelijke belangenverstrengeling tussen Methorst en de KNSF. Het tweede onderzoek wordt uitgevoerd door een niche adviesbureau en onderzoekt in bredere zin de mogelijke belangenverstrengeling tussen het Muidense gemeentebestuur en de KNSF. Beide onderzoeken zijn naar verwachting half april 2011 klaar.

VVD eist vertrek

De VVD eist het vertrek van Dirk-Jan Methorst als er sprake is van ontoelaatbare belangenverstrengelingen tussen Methorst en KNSF. "Of het nou een vormfout was of een geval van meineed, Methorst moet dan hoe dan ook weg" aldus liberaal Erik Pieter Vlaanderen tegenover RTV Noord-Holland.

Methorst heeft altijd ontkend dat er sprake is van belangenverstrengeling.

Nieuws

Meer nieuws over