Onderzoek Hay Group leidt tot Kamervragen

30 mei 2011 Hay Group

Tweede Kamerlid Wassila Hachchi van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wegjagen van jong talent bij de overheid. Een en ander vloeit voort uit een onderzoek over bezuinigingen en baantevredenheid bij de overheid onder ruim 1800 ambtenaren, dat organisatieadviesbureau Hay Group samen met het blad Binnenlands Bestuur heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat ambtenaren verwachten dat de overheid toppersoneel verliest en dat het zeer waarschijnlijk is dat de besparingsmaatregelen op langere termijn meer geld zullen kosten dan ze op korte termijn opleveren. De respondenten vrezen bovendien dat met minder geld, middelen en mensen dezelfde hoeveelheid werk uitgevoerd moet worden.

Twee derde van de rijksambtenaren (67 procent) is bang voor een uittocht van vooral jongere medewerkers door de besparingsmaatregelen van de overheid. Ook bij een meerderheid bij provincies (62 procent) en gemeenten (54 procent) bestaat die angst. Deze bevindingen uit het onderzoek hebben ertoe geleid dat Wassila Hachchi van D66 Kamervragen heeft gesteld aan minister Donner.

Hachchi wil onder meer weten hoe minister Donner de conclusie beoordeelt waaruit blijkt dat medewerkers van het Rijk vrezen dat vooral jonge medewerkers de overheid de rug toe zullen keren. Ook wil ze antwoord op de vraag wat de visie van Donner is ten aanzien van het personeelsbestand van de overheid over 4 jaar en of er een evenwichtig personeelsbestand gegarandeerd kan worden. Verder wil Hachchi graag weten of en hoe minister Donner bereid is om ook de lokale overheden te stimuleren meer prioriteit te geven aan het bewerkstelligen van een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren.

Over het onderzoek
Hay Group en Binnenlands Bestuur hebben het onderzoek samen uitgevoerd. 1.809 respondenten hebben de vragenlijsten ingevuld. Deze respondenten zijn medewerkers en leidinggevenden binnen hoofdzakelijk Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten.

Nieuws

Meer nieuws over