Oganisatieadviseur Len van der Kooy start bij DOC Advies

21 februari 2010 DOC Advies

Len van der Kooy (1985) werkt sinds februari 2010 bij DOC Advies. Zij heeft Arbeid en Organisatie Psychologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Len is tijdens haar studie werkzaam geweest als wetenschappelijk docent. Zij begeleidde werkgroepen en trainingen voor derdejaarsstudenten. Na het afronden van haar studie is Len gestart als organisatieadviseur bij Holland Consulting Group. Hier heeft zij assessments afgenomen, trainingen ontworpen en gegeven, leiderschapsdagen georganiseerd en cultuurveranderingtrajecten begeleid.

"Mijn interesse in mensen is groot. Ik wil weten wat een ieder beweegt en waarom ze uitstralen wat ze uitstralen. Dit omdat de mensen het succes van de organisatie en veranderingen bepalen. Essentieel hierin is dat iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ziet en neemt".

Len is getrouwd met Jan-Willem en gaat na haar werk en in het weekend graag uit met haar man, zussen en vriendinnen. Daarnaast heeft zij een passie voor dans en doet zij aan spinning om haar conditie op peil te houden. Een zomervakantie zou ze opofferen voor vakantie op de ski’s.

Over DOC Advies

DOC Advies is in juni 2001 opgericht door Mark Elstgeest en Frank van Berkel. De naam DOC (Drivers Of Change) Advies staat voor het aanjagen van veranderingen, waarin ondanks de Engelse naam, toch het Nederlandse pragmatisme doorklinkt. DOC Advies is uitgebouwd tot een succesvol adviesbureau met circa 20 medewerkers in dienst en heeft de ambitie om uit te groeien tot zo'n 40 FTE in 2010.

Nieuws