Nieuwe CEO, CFO en COO in het Bestuur van KEMA

13 april 2011 KEMA

Met ingang van 1 mei 2011 is Thijs Aarten benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van energie-adviesbureau KEMA. Hij volgt Pier Nabuurs op die 30 april 2011 met pensioen gaat. Thijs Aarten is sinds mei 2006 lid van de Raad van Bestuur. In het licht van de verdere groei en internationalisatie van KEMA wordt de Raad van Bestuur uitgebreid van twee naar drie personen.

Eveneens per 1 mei 2011 treedt Hans van Haarst toe tot de Raad van Bestuur als Chief Operating Officer. Van Haarst was werkzaam bij AkzoNobel als Managing Director Technology & Engineering. Eén maand later, op 1 juni 2011, zal Jos Huijbregts als Chief Financial Officer toetreden tot de Raad van Bestuur. Huijbregts is nu werkzaam als Chief Financial Officer bij Infinitas Learning, voorheen Wolters Kluwer Education.

Sinds zijn aanstelling in januari 2002 heeft Nabuurs (1949) leiding gegeven aan de succesvolle transformatie van het ’landelijke instituut’ KEMA tot een internationaal erkend en succesvol opererend energiekennisbedrijf met vestigingen en vertegenwoordigingen in ruim 20 landen wereldwijd. Bovendien heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan energie-innovatie in het algemeen en smart grids (intelligente energienetten) in het bijzonder. Als voormalig voorzitter van de EU-adviescommissie European Technology Platform Smart Grids geldt Nabuurs als geestelijk vader van de begrippen ‘smart grids’ en ‘prosumer’. In de energiewereld wordt onder ‘prosumer’ een eindgebruiker verstaan die zelf in zijn energiebehoefte voorziet en daarmee een speler wordt op de energiemarkt.

Thijs Aarten (1956) is sinds mei 2006 werkzaam bij KEMA als lid van de Raad van Bestuur. Vóór zijn indiensttreding bekleedde Aarten diverse managementfuncties in Europa en Azië bij Koninklijke Shell, Koninklijke Pakhoed/Vopak en Shell Global Solutions. Onder leiding van Nabuurs en Aarten heeft KEMA vooral de afgelopen vijf jaar een sterke internationale groei en ontwikkeling doorgemaakt. Aarten is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in 1980. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen.

Internationale ervaring

Hans van Haarst (1961) heeft ruim 25 jaar internationale managementervaring in de chemische en procesindustrie. Vóór zijn dienstverband bij AkzoNobel was Van Haarst werkzaam bij ExxonMobil en Accenture. Bovendien bekleedt Van Haarst diverse bestuursfuncties, onder andere bij ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) en Stichting NAP (Nederlands platform voor de procesindustrieketen). Van Haarst is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in Chemische Technologie en Apparatenbouw.

Jos Huijbregts (1964) heeft ruim 20 jaar internationale ervaring in uiteenlopende financiële functies. Voordat hij bij Infinitas Learning aantrad was hij werkzaam bij, onder meer, Getronics, Christie’s International (Amsterdam, Parijs en New York) en Randstad waar hij onder andere leiding gaf aan het fusie- en acquisitie expansieprogramma in Europa en Azië. Huijbregts is afgestudeerd in Econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft het Advanced Management Program van zowel INSEAD als Harvard University doorlopen.

Nieuws

Meer nieuws over