Nick van der Noordaa in dienst bij Kwink Groep

17 november 2010 Kwink Groep

Nick van der Noordaa is gestart bij Kwink Groep. Nick is sinds november 2010 werkzaam bij Kwink als afstudeerstagiair. Als afronding van zijn master Transport, Infrastructure and Logistics aan de TU Delft, voert Nick momenteel zijn eindonderzoek uit bij Kwink. Doel van dit afstudeerproject is het onderzoeken en optimaliseren van de huidige distributienetwerken van het interbibliothecair leenverkeer van Nederlandse bibliotheken.

Nick heeft zich als technisch-bestuurskundig bachelor gespecialiseerd in het modelleren en simuleren van complexe processen en in logistiek en operationeel management. Hij ronde zijn bachelor af met het ontwerpen van een simulatiemodel van een Belgische binnenvaart container terminal in waar inklapbare zeecontainers werden geïmplementeerd. Als master student focust Nick zich op het ontwerpen en het beheren van transport- en logistieke systemen. Daarnaast heeft Nick zich gebogen over de strategische positie van een grote multinational binnen de Chinese treinenmarkt tijdens zijn stage in Beijing.

Nieuws