Nederlandse bedrijven bereiden zich voor op herstel economie

17 december 2009 KPMG

Nederlandse ondernemingen verwachten dat de economie zich volgend jaar zal herstellen en nemen dan ook maatregelen om te profiteren van dit aanstaande herstel. Steeds meer bedrijven zijn bezig met een strategische heroriëntatie en verleggen hun aandacht naar nieuwe markten en producten. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG onder 250 Nederlandse bedrijven naar de wijze waarop zij omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis. Ruim tweederde van de ondernemingen gelooft in herstel volgens het V-scenario waarbij het dieptepunt van de crisis eind dit jaar of begin 2010 ligt. Bijna 30% van de organisaties geeft aan dat het dieptepunt al voorbij is. Meer dan 30% verwacht volgend jaar alweer het omzetniveau van 2008 te halen. Eén op de drie ondernemingen gelooft echter in een langzaam herstel in 2010 en 2011 (het L-scenario). Ondanks het vertrouwen dat de meeste bedrijven hebben in het aanstaande herstel van de economie, verwacht 40% van de bedrijven het komende half jaar toch nog werknemers te ontslaan. Het gaat hierbij om een reductie van het personeel met ongeveer 7%.

Uit het onderzoek van adviesbureau KPMG blijkt voorts dat sinds het ontstaan van de crisis ruim 90% van de onderzochte bedrijven maatregelen heeft genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In de non-profit sector heeft minder dan 80% van de organisaties maatregelen genomen. Bijna 70% van de onderzochte ondernemingen zag de omzet met gemiddeld 20% dalen en zo'n  60% van de bedrijven zag het resultaat met bijna 50% dalen. Bij een meerderheid van de bedrijven blijft cash management de belangrijkste prioriteit op de directieagenda, gevolgd door de diverse kostenscenario’s. Van de onderzochte ondernemingen geeft ruim 30% aan problemen te hebben met het herfinancieren van hun activiteiten. Kleinere bedrijven tot 250 werknemers blijken hierbij meer problemen te ondervinden dan grote bedrijven. Voor de helft van de bedrijven blijkt de kritische houding van de banken het lastig te maken om te kunnen herfinancieren. Bijna 30% geeft aan dat aandeelhouders terughoudend zijn om nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Om zowel de daling van de omzet als het resultaat te compenseren, hebben de bedrijven de afgelopen tijd ingrijpender maatregelen genomen dan een half jaar geleden constateert William Koot, partner bij KPMG Advisory. Koot: “Bij het uitbreken van de economische crisis in 2008 nam slechts 30% van de bedrijven drastische maatregelen om de kosten te reduceren. Nu blijkt strategische heroriëntatie steeds meer aandacht te krijgen van het management. Van de onderzochte ondernemingen wil bijna 40% op korte termijn een andere bedrijfsstrategie doorvoeren. Een half jaar geleden was dit nog slechts 19%. Bovendien blijkt ook innovatie hoog op de agenda te staan. Ruim 40% van de ondernemingen onderzoekt op dit moment op welke wijze innovatie kan bijdragen aan een beter resultaat. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven oriënteert zich op dit moment op nieuwe markten en producten. Eén op de vier bedrijven geeft bovendien aan op zoek te zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Om te profiteren van toekomstige economische groei geeft 60% van de ondernemingen aan meer op marketing en sales te focussen, daarnaast zegt 44% maatregelen te treffen om de kostenstructuur flexibeler te maken. Duidelijke signalen dat Nederlandse bedrijven zich voorbereiden op de situatie na de crisis.”

Nieuws

Meer nieuws over