Necker van Naem: RaadsledenMonitor 2010

12 juli 2010 Necker van Naem

De oppositie is opvallend stelliger dan de coalitie in de waardering van het akkoord. Maar liefst 40% van de oppositie vindt de financiële dekking van het akkoord zwaar onvoldoende terwijl maar 10,6% van de coalitie juist veel vertrouwen heeft in de financiële onderbouwing. 37,3% van de oppositie vindt dat het akkoord te weinig mogelijkheid biedt aan de gemeenteraad om het college van B&W te controleren. 8,1% van de coalitie vindt dat die mogelijkheid er absoluut wel is. De toon is daarmee gezet tussen coalitie en oppositie. Dat blijkt uit de RaadsledenMonitor 2010 van publiek sector adviesbureau Necker van Naem.

De uitkomsten baren de onderzoekers zorgen: ‘Van een rustige start van de bestuursperiode 2010-2014 is geen sprake. En dat terwijl concrete bezuinigingsmaatregelen meestal nog niet zijn gepresenteerd. In de vorige bestuursperiode haalde 63% van de colleges de eindstreep niet met de ploeg waarmee werd begonnen, waarvan in éénvijfde deel een politiek conflict ten grondslag lag. Met de huidige voortekenen sneuvelen deze periode nog meer colleges. Reden te meer om te waarborgen dat de kwaliteit van collegeprogramma's als meerjarig sturingsinstrument aan de maat is'.

Download hier de RaadsledenMonitor 2010.

Voor een nadere toelichting én voor informatie over de Raadsledenmonitor 2010 kunt u contact opnemen met Evert Jan Kruiswijk Jansen (evertjan@necker.nl)

Nieuws