Necker van Naem krijgt KING keurmerk voor onderzoek

17 maart 2011 Consultancy.nl

Vandaag krijgt Necker van Naem het KING-keurmerk voor bestuurskrachtonderzoek uitgereikt. KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is in 2009 opgericht door de VNG. Het KING-keurmerk is in 2010 ontwikkeld. Met dit keurmerk kunnen gemeenten vertrouwen op de kwaliteit van het bureau dat het bestuurskrachtonderzoek uitvoert.

Lof voor bestuurskrachtonderzoek door Necker van Naem
Bestuurskrachtonderzoek is een belangrijk instrument om het leer- en ontwikkelproces binnen de overheden te stimuleren en te versterken. KING stelde richtlijnen op voor de uitvoering van bestuurskrachtonderzoek en constateerde dat adviesbureau Necker van Naem aan alle gestelde criteria en normen voldoet, zowel op het gebied van ervaring en visie als op het gebied van de onderzoekspraktijk zelf. Twee van onze recente bestuurskrachtonderzoeken zijn beoordeeld, voor de gemeenten Leiderdorp en Maastricht. De eerste rapportage is volgens KING ‘goed en consequent gestructureerd en prettig leesbaar. De bevindingen en conclusies bevatten diepgang en aanknopingspunten om de bestuurskracht in Leiderdorp te verbeteren.’ Over het onderzoek voor Maastricht is in de toetsingsrapportage te lezen dat ‘met behulp van visitatie duidelijk naar voren gekomen waar het aan bestuurskracht ontbreekt’.

Inzicht in eigen functioneren
Necker van Naem is verheugd met de beoordeling en het keurmerk. Directeur Jasper Loots: “De vraag aan gemeenten naar onder meer visie, samenwerking, overleg, diensten, financiën en menskracht is groot en neemt toe. Onze bestuurskrachtonderzoeken bieden gemeenten inzicht in de kwaliteit van het eigen functioneren en mogelijke verbeterpunten.”

Over KING
KING is in 2009 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en stimuleert en adviseert gemeenten bij hun organisatieontwikkelingen en uitvoering van gemeentelijke taken. De richtlijn voor bestuurskrachtonderzoek is ontwikkeld als keurmerk voor marktpartijen en steunt gemeenten die opdracht geven tot de uitvoering van een bestuurskrachtonderzoek.

Nieuws