Necker van Naem ondersteunt Provinciale Staten

10 maart 2011 Consultancy.nl

De Provinciale Staten heeft adviesbureau Necker van Naem gevraagd om te ondersteunen met een onderzoek naar het dossier Thermphos. Thermphos, één van de grootste producenten van fosfor ter wereld, kreeg in het najaar van 2010 landelijke media-aandacht in de programma's Nieuwsuur en Zembla. Deze uitzendingen spraken van (te) hoge uitstoot van dioxine en cadmium door Thermphos. Daarnaast werd in deze uitzendingen gesproken over neerslaande rookpluimen, die voor overlast bij omwonenden zorgden. Het adviesbureau heeft een onderzoeksaanpak gedefiniëerd en ondersteund met de uitvoering van het onderzoek. Eind februari heeft de onderzoekscommissie haar rapport uitgebracht.

Onderzoekscommissie Mans
Op 19 november 2010 besloten Provinciale Staten om een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen naar het dossier Thermphos. De commissie Mans kreeg de opdracht om te onderzoeken in hoeverre het provinciaal bestuur adequaat invulling heeft gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden in het dossier Thermphos, en om na te gaan in hoeverre de informatiestromen over Thermphos van voldoende kwaliteit zijn geweest. De commissie bestond uit Jan Mans, Koos van den Berg, Aletta Blomberg en Joris IJzermans. Zij werd ondersteund door onderzoekers van Necker van Naem. De volgende Necker van Naem adviseurs waren betrokken bij de opdracht: Drs. G.J. (Gert Jan) Broer, Drs. C. (Carlo) van Dijk, R.C. (Reinier) Dijkstra MA, Dr. J. (Jasper) Loots, Drs. B.L. (Bregje) Mooren en Drs. M.C.C (Marnix) Philips.

Aanpak
De commissie heeft aan de hand van een dossierstudie en interviews de feiten op een rij gezet en onderzocht hoe invulling is gegeven aan de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het onderzoek resulteerde in een reconstructie van gebeurtenissen rondom het proces van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op Thermphos sinds 1993. Hierbij ging specifieke aandacht uit naar de wijze waarop de provincie over het dossier Thermphos communiceerde met bewoners en externe partijen als gemeenten, de GGD en de VROM-inspectie.

Resultaat
Het rapport gaf Provinciale Staten inzicht in de kwaliteit waarop zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten zelf invulling hebben gegeven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheden in het dossier Thermphos.

Klik hier om het dossier te downloaden

Nieuws