Necker van Naem ingehuurd door rekenkamercommissie

21 januari 2011 Necker van Naem

De gemeente Midden-Drenthe heeft budgetsubsidiëring ingevoerd om meer zicht te hebben op de doelen en effecten die de gemeente met subsidieverlening beoogt. De rekenkamercommissie wil nu in beeld brengen of dat nu ook gebeurt. Necker van Naem gaat dit onderzoek naar de effectiviteit van budgetsubsidiëring uitvoeren.

Kenmerkend voor de onderzoeksaanpak is dat niet alleen gekeken wordt naar het subsidiebeleid en de doelen die gemeente daarmee beoogt, maar dat ook in beeld gebracht wordt welke inhoudelijke doelen (maatschappelijke effecten) de gemeente op bepaalde beleidsterreinen wil bereiken. Necker van Naem zal nagaan in hoeverre de budgetsubsidies waarborgen bevatten om daar aan bij te dragen. Het onderzoek gaat in januari 2011 van start en zal in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.

Nieuws