NvN: Gemeenten niet klaar voor toestroom migranten

09 augustus 2011 Consultancy.nl

De toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland is veel groter dan verwacht. Volgens Stephan Reusken, adviseur bij Necker van Naem, is het meerendeel van gemeenten niet klaar voor de grote instroom van arbeidsmigranten.

Gemeenten moeten problematiek proactief aanpakken
Consultant Stephan Reusken, specialist op het gebied van participatie- en inburgeringstrajecten, stelt dat het belangrijk is dat gemeenten niet wachten met het ondernemen van actie tot ze de negatieve gevolgen ondervinden. Gemeenten moeten juist proactief verschillende acties ondernemen om de arbeidsmigranten goed op te vangen en hun participatie in de maatschappij te waarborgen. De aandachtspunten voor gemeenten zijn volgens de consultant onder te verdelen in twee categorieën: huisvesting en maatschappelijke participatie.

In een reactie op vragen van de Tweede Kamer, zeiden minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken onlangs dat het "de belangrijkste ontwikkeling" is op het gebied van arbeidsmigratie sinds 2004.

Nieuws

Meer nieuws over