Necker: Gemeentelijke rekenkamers onder druk

03 juni 2011 Necker van Naem

Gemeenten worden geconfronteerd met bezuinigingen waarbij ook rekenkamers niet buiten schot blijven: bijna een derde van de rekenkamers ziet zijn budget voor 2011 dalen in verhouding tot het jaar ervoor. Het is voor rekenkamers dan ook juist nu belangrijk om hun bestaansrecht te claimen en hun toegevoegde waarde te laten blijken voor de eigen gemeente. Dat blijkt uit de Rekenkamermonitor 2010. Deze monitor toetst sinds 2004 jaarlijks de stand van zaken in rekenkamerland en wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

Download het onderzoek Rekenkamermonitor 2010.

Naast doeltreffendheid (75%) en doelmatigheid (53%) van het gemeentelijk beleid, blijkt ook het vergroten van het inzicht van de raad in een onderwerp of beleidsveld (38%) een belangrijke doelstelling te zijn. Een opvallende conclusie, omdat dit bij de oprichting van de lokale rekenkamer geen doelstelling was. Volgens 93% van de respondenten is de raad op enige wijze betrokken bij het bepalen van de onderzoeksagenda. In de meeste gevallen (61%) blijkt dit te gebeuren door raadsfracties die onderzoeksonderwerpen aandragen. Dit blijkt het draagvlak en de doorwerking van onderzoeken te vergroten.

Nieuws

Meer nieuws over