Necker van Naem: 5 tips voor een raadsvoorstel

27 augustus 2010 Necker van Naem

Onderzoek van adviesbureau Necker van Naem in zeven gemeenten naar de kwaliteit van raadsvoorstellen wijst uit dat een raad op vijf belangrijke onderdelen moet sturen:

1. Stem als raad af waaraan een voorstel moet voldoen
2. Gebruik een goed format
3. Ontwikkel een procesbeschrijving
4. Deel als organisatie goede raadsvoorstellen met elkaar
5. Zorg voor een A.P.K.

Deze en andere concrete tips en aanbevelingen leest u in de overkoepelende notitie "Kiezen voor kwaliteit in totstandkoming, inhoud en beleving" waarin Necker van Naem de kwaliteit van raadsvoorstellen in zeven gemeenten met elkaar vergelijkt. In iedere gemeente is een selectie raadsvoorstellen getoetst op de normen leesbaarheid, volledigheid en overzichtelijkheid. Het onderzoek heeft grote verschillen laten zien tussen gemeenten, maar er konden ook parallellen getrokken worden. Onvolledigheid bleek in de meeste gemeenten het grootste euvel. Zo ontbraken in veel raadsvoorstellen alternatieve beleidskeuzes, wat door geënquêteerde raadsleden als belangrijkste mankement aangeduid is.

Wilt u de vergelijkende notitie "Kiezen voor kwaliteit in totstandkoming, inhoud en beleving" opvragen of wilt u dit onderzoek ook in uw gemeente laten uitvoeren? Neem dan contact op met Renée van Os (renee@necker.nl).

Nieuws

Meer nieuws over