Nationale Staatsschuld bijna verdubbeld sinds economische crisis

29 maart 2016 Consultancy.nl

Sinds de start van de economische crisis in 2007 is de Nederlandse staatsschuld van minder dan €260 miljard gestegen naar zo’n €466 miljard nu. Dat blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van data van het CBS. Hoewel de schuld verder toeneemt, is dit bedrag een steeds kleiner percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Toen in februari 2007 het Kabinet Balkenende IV van start ging stond de Nederlandse staatsschuld op een bedrag van ongeveer €250 miljard, maar toen drie jaar later het kabinet viel was de staatsschuld inmiddels opgelopen naar ruim €370 miljard – een toename van ruim €100 miljard. In de daaropvolgende jaren nam de staatsschuld opnieuw met bijna €100 miljard toe, naar anno 2016 een bedrag van €466 miljard. Ook in de komende jaren zal de schuld volgens analisten verder blijven stijgen.

Belangrijke oorzaken van de explosieve stijging van de staatsschuld zijn onder meer de banken die gered moesten worden in de nasleep van de financiële crisis, de staatssteun die gegeven werd aan Europese landen die financieel in de problemen waren geraakt, en ook de rente over het uitstaande schuldbedrag loopt bovendien ieder jaar op. Ook de populariteit van staatsobligaties onder banken en verzekeraars als ‘veilig beleggingsproduct’ droeg bij aan de stijging, en is ook duidelijk zichtbaar in de schuldenmix. In 2008 stond 18% van de Nationale staatsschuld uit bij banken en 8% bij pensioenfondsen en verzekeraars. In 2015 lag het aandeel voor beide groepen schuldeisers 10 procentpunten hoger, respectievelijk 28% en 18%.

Ondanks de stijging van de schuld, staat Nederland er financieel beter voor dan bijvoorbeeld in 1995. Toen bedroeg de staatsschuld van €232 miljard ruim 75% van het BBP. Tot 2007 daalde dat percentage flink, naar ongeveer 45%. Door de hoge stijgingen van de schuld tussen 2007 en 2013 werd het percentage opnieuw hoger en steeg tot bijna 70%, maar de afgelopen jaren is het percentage inmiddels weer gedaald – in 2016 bedraagt de staatsschuld van €466 miljard net iets meer dan 65% van het Nederlandse BBP.

Buitenland
Ten opzichte van 1995 staat er momenteel een relatief groot aandeel van de Nederlandse staatsschuld uit bij buitenlandse partijen. Pakweg twintig jaar terug was 23% van de nationale staatsschuld geleend van buitenlandse partijen, terwijl 71% van de overheidsleningen binnen de Nederlandse financiële sector werden afgesloten. In de tien jaar die volgden draaide het schuldenplaatje bijna volledig om – in 2006 was 62% in handen van buitenlandse partijen (veelal centrale banken en overheden) en 33% was verdeeld onder de Nederlandse financiële spelers. Stond in 2008 bijna 70% van de Nederlandse schuld uit bij buitenlandse partijen, zo kwam de verdeling tussen binnen- en buitenlandse schuldeisers in 2015 uit op 50%.

Nieuws

Meer nieuws over