Naam PricewaterhouseCoopers verdwijnt van toneel

17 september 2010 Consultancy.nl

PricewaterhouseCoopers heeft haar huisstijl vernieuwd om haar wereldwijde netwerk sterker en moderner aan haar klanten, mensen en markten te presenteren. Centraal in de nieuwe huisstijl staat het vereenvoudigde logo dat bestaat uit de initialen "PwC". De volledige naam PricewaterhouseCoopers verdwijnt daarmee van het toneel.

Sinds de fusie in 1998 tussen Coopers & Lybrand en Price Waterhouse worden in de praktijk de initialen 'PwC' en de volledige naam PricewaterhouseCoopers zowel binnen als buiten PwC door elkaar heen gebruikt. Door nu voor één consistent gebruik van de naam te kiezen, wordt de herkenbaarheid van PwC wereldwijd versterkt. 'PricewaterhouseCoopers' blijft nog steeds de volledige juridische naam van de wereldwijde organisatie en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het tekenen van accountantsverklaringen.

Het nieuwe logo is ontwikkeld in overleg met de klanten, partners en medewerkers van PwC. Resultaat is een logo dat gemakkelijker is in gebruik en beter geschikt voor digitaal en online gebruik.

PriceWaterhouseCoopers

"De kern van ons nieuwe merk vormt ons streven naar het creëren van waarde voor onze klanten, onze medewerkers en de samenleving. Gesteund door ons nieuwe merk gaan we nog meer nadruk leggen op het bouwen aan relaties. Van waaruit wij samen met onze klanten en onze mensen de waarde creëren waarnaar zij op zoek zijn. Daarmee is de aanpassing van ons merk voor ons ook meer dan alleen het even veranderen van de naam" aldus Robert Swaak, voorzitter van PwC in Nederland.

Go-live
De nieuwe visuele identiteit zal "live" gaan op maandag 20 september, als het adviesbureau haar websites wereldwijd omzet naar de nieuwe huisstijl. Een omvangrijke operatie die plaatsvindt in de 151 landen waar PwC met ruim 160.000 mensen actief is.

Nieuws