Mercer: Wereldwijde werkloosheid hoger dan nodig

09 januari 2012 Consultancy.nl

Door te weinig samenwerking in de uitwisseling van gekwalificeerd personeel wordt de wereldwijde arbeidsmarkt verstoord en ontstaat er grotere wereldwijde werkloosheid dan nodig is. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer en het World Economic Forum naar de mobiliteit van werknemers. Het onderzoek, samengevat in het rapport ‘Talent Mobility Good Practices 2012’ is gebaseerd op 55 mondiale case studies waarin concrete acties worden beschreven die organisaties hebben ingevoerd om het tekort aan gekwalificeerd personeel aan te pakken.

Factoren die het proces verstoren
Het rapport stelt vast dat er weliswaar een aantal goede voorbeelden te noemen zijn van acties die helpen bij het herstel van het evenwicht in de wereldwijde vraag en aanbod van talent, maar dat het volle potentieel niet wordt behaald. De vier belangrijkste factoren voor de verstoring van het uitwisselen van gekwalificeerd personeel zijn: wijdverbreide werkloosheid, lacunes in vaardigheden die werknemers kunnen leveren en werkgevers vragen, gebrekkige informatie over de wereldwijde personeelspool en bedrijfsmatige en overheidsbeperkingen ten aanzien van mobiliteit en uitwisseling.

Download het rapport ‘Talent Mobility Good Practices 2012

Jurgen van den Brink, Directeur bij Mercer: "De bevindingen tonen aan dat, ondanks de uitdagingen, er nu al een scala aan schaalbare en praktische oplossingen bestaan die allen een bijdrage leveren aan een oplossing van het wereldwijde probleem van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Een voorbeeld is de samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs om een betere aansluiting te vinden tussen studie en praktijk. De oplossingen hebben allemaal gemeen dat ze een samenwerking tussen de betrokken partijen vereisen.” In het rapport staan onder andere voorbeelden van Wal-Mart, NASSCOM en Aramco.

Aanbevelingen voor de toekomst
Het rapport van het adviesbureau sluit af met aanbevelingen over hoe de individuele belanghebbenden tot een succesvolle samenwerking in de mobiliteit en uitwisseling van gekwalificeerd personeel kunnen komen. Het delen van toegang tot arbeidsmarktinformatie, met behulp van meet- en modeleringstools is hier een voorbeeld van. Dit in combinatie met inzicht in de effectiviteit van uitwisseling op de bedrijfsprestaties zorgt voor een draagvlak tussen de verschillende belanghebbende.

Piers A. Cumberlege, hoofd partnerships bij het World Economic Forum, zegt hierover: “Ons onderzoek toont duidelijk aan dat een bredere kijk op mobiliteit van gekwalificeerd personeel, buiten de traditionele expat uitzendingen, nodig is om bedrijven, industrieën en economieën te laten groeien. Het samenbrengen van verschillende partijen met gemeenschappelijke belangen zorgt voor effectieve multidimensionale oplossingen die grote invloed hebben op de aanpak van het wereldwijde tekort aan goed personeel".

Nieuws

Meer nieuws over