Mercer: Nederlandse reiskostenvergoeding uniek

17 april 2010 Mercer

Van alle West-Europese landen is in Nederland als enige de reiskostenvergoeding voor alle werknemers gebruikelijk. Dat blijkt uit onderzoek van HR adviesbureau Mercer in 15 landen in West-Europa naar arbeidsvoorwaarden. Lunchvergoeding is bij ons niet gebruikelijk, waar dat in vele andere landen wel zo is.

Net als de meeste landen in West-Europa heeft Nederland geen jaarlijks verplichte salarisverhoging. Alleen België heeft dit wel. In Europa worden salarisverhogingen op basis van onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden, vaak op grond van CAO’s, afgedwongen. Jaarlijks verplichte salarisverhoging bestaat niet in landen als Finland, Duitsland en Zweden en in Turkije en Denemarken is salarisverhoging alleen verplicht voor een personeelsbestand dat is aangesloten bij een vakbond.

Antoni van Huissteden van Mercer Nederland: “De beloningspraktijken en –vereisten zijn zeer verschillend per land. Dat betekent een grote uitdaging voor bedrijven die over de grenzen opereren. Een mondiaal beloningsperspectief is de eerste stap, en dit moet vervolgens in ieder land afzonderlijk worden geïmplementeerd.”

Mondiale verschillen

Behalve wettelijke salarisverhoging zijn er andere beloningspraktijken die per land sterk uiteen kunnen lopen. Zo zijn er landen met een aanvullende salarisbetaling in de vorm van een 13e maand of een vakantie- en of winstdelingsuitkering. In landen als Italië, Portugal en Spanje geldt een wettelijk verplichte aanvulling op het salaris, zo hebben alle bedrijven in Spanje en Portugal een 13e én 14e maand. België, Frankrijk en Noorwegen stellen een vervoerstoelage verplicht. Een auto van de zaak komt in Europese landen waaronder België en Ierland veelvuldig voor, maar is niet zo algemeen aanvaard als in Noord- en Zuid-Amerika.

Over het onderzoek

Compensation Plans around the World bevat uiteenzettingen van beloningspraktijken en uiteenlopende wetgeving van meer dan 45 landen wereldwijd. Beloningspraktijken staan opgesomd, zoals landspecifieke looncomponenten, vervoers- en maaltijdvergoedingen, vakantieuitkeringen, aantal salarismaanden per jaar en wettelijke salarisverhogingen en de frequentie daarvan.

Nieuws