Mercer: Media aandacht drijft beloning bestuurders

27 april 2010 Financieele Dagblad

Media-aandacht voor de beloning van bestuurders heeft invloed op salaris en cash-bonus bestuurders. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Jordan Otten van Rotterdam School of Management in samenwerking met HR adviesbureau Mercer. Hoe meer aandacht, hoe hoger de bonus.

Hoewel menig krantenkop anders doet vermoeden, richten kranten hun aandacht voor de beloning van bestuurders niet categorisch op de echte grootverdieners. Dit blijkt uit het onderzoek Media attention and executive pay in The Netherlands, waarin de universitair docent Business Society Management ruim 2270 artikelen over bestuurders beloningen analyseert. De onderzochte artikelen zijn door zeven nationale kranten gepubliceerd in de periode 1998 - juni 2009.

Iets meer dan de helft (51%) van de artikelen bericht over de beloning van bestuurders in het algemeen, zonder de naam van een onderneming te noemen. De overige 49% bericht over de beloning van specifieke ondernemingen.

Het onderzoek van Mercer laat zien dat specifieke aandacht voor ondernemingen niet systematisch samenhangt met de niveaus en de samenstellingen van de bestuurdersbeloningen. Dit geldt zowel voor de absolute hoogtes van beloningen als voor gecorrigeerde marktniveaus. Ook zijn de prestaties van de ondernemingen ook niet systematisch van invloed op de hoeveelheid aandacht die de beloning van de bedrijven in kwestie krijgt.

Top haalt vaker de krant

Kranten richten zich voornamelijk op de beloningen van een beperkt aantal ondernemingen. De aandacht die de verschillende ondernemingen krijgen, is daarbij scheef verdeeld. Over de afgelopen elf en een half jaar kreeg de top 5% van de ondernemingen met de meeste aandacht, 54% van de totale aandacht. De top 10% krijgt 71% van de aandacht.

Precedentwerking

De omvang van de onderneming en het feit of een onderneming in het verleden al aandacht voor beloningen heeft gehad, blijken daarbij een grote rol te spelen. Grotere ondernemingen krijgen meer aandacht en ondernemingen die op dit moment aandacht krijgen, hebben zes keer meer kans dat zij in het verleden ook aandacht hebben gehad.

De hoogte en samenstelling van de beloning uit het verleden zijn hierop nauwelijks van invloed. Een mogelijke verklaring die Otten hiervoor geeft is dat een grotere onderneming meer in de schijnwerpers staat, ook met betrekking tot andere zaken dan de beloning van haar bestuurders. Wanneer een onderneming eenmaal voor het voetlicht is getreden, wordt de keuze om over dezelfde onderneming in een latere periode opnieuw over de beloning te berichten sneller gemaakt.

Hoe meer aandacht, hoe hoger de bonus

De aandacht die een onderneming krijgt, heeft positieve relaties met het salaris en de cash bonus van bestuurders, constateert Otten. Hoe meer aandacht een onderneming in voorgaande jaren heeft gekregen, hoe hoger deze vormen van beloningen nu zijn. 

Een deel van de verklaring hiervoor kan zijn dat door de media-aandacht bestuurders steeds beter geïnformeerd worden over beloningen buiten de eigen organisatie. Bestuurders, wetende dat zij ondanks de eventuele media-aandacht niet de grootverdieners zijn, kunnen vervolgens de informatie gebruiken om de beloning aan te laten passen, stelt de onderzoeker.

Nieuws

Meer nieuws over