Mercer: kosten gezondheidszorg gestegen met 3.7%

22 februari 2011 Mercer

De kosten van gezondheidszorg en aan gezondheid gerelateerde arbeidsvoorwaarden die werkgevers dragen zijn in Nederland in 2010 met 3,7% gestegen. Over heel Europa gezien was de gemiddelde stijging 3,3%, een veelal sterkere stijging dan in salarissen of inflatie zichtbaar was. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer in 14 Europese landen. Werkgevers willen de kosten niet verschuiven naar werknemers.

De kostenstijgingen waren het hoogst in Ierland en Groot-Brittannië met 4,9%. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten stegen de kosten per medewerker het afgelopen jaar met 6,9%. Nederland neemt een derde plaats in. Duitsland en Tsjechië zagen de minste stijging: respectievelijk 1,7% en 1,8%. Bij kosten van gezondheidszorg en aan gezondheid gerelateerde arbeidsvoorwaarden die werkgevers dragen moet gedacht worden aan een bijdrage van de werkgever in de kosten voor de (collectieve) zorgverzekering, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, een bijdrage voor het lidmaatschap van een sportschool of het ondersteunen van gezondheidsprogramma’s.

Veranderingen in wet- en regelgeving

De kosten stijgen onder andere door vooruitgang in medisch onderzoek en technologie, wat resulteert in de ontwikkeling van effectievere (en duurdere) diagnostische instrumenten en medische procedures. Daarbij snijden overheden in bijdrages aangezien de kosten door onder andere de vergrijzing en lagere overheidsbegrotingen niet meer op te brengen zijn. Rick Wijsman, Senior Consultant Health & Benefits bij Mercer: ‘In Nederland zijn de hogere kosten vooral ontstaan door het verhogen van de premiepercentages en -grondslagen.’ Zo werden de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekerings-wet (100% financiering werkgever) met 2% en het plafond hiervan met 1% verhoogd. Ook was er sprake van een significante stijging van de publieke WGA premies, exclusief nieuwe instroom kon dit oplopen tot een verdubbeling van de premie.

Geen extra kosten naar de werknemer

Ondanks de stijgende kosten die werkgevers ervaren blijkt uit het onderzoek dat de meeste werkgevers niets willen veranderen in de huidige situatie (beperken van de dekking, meer kosten naar de werknemer). De voornaamste reden (73% vindt dit belangrijk) is om talent aan te kunnen blijven trekken en behouden. Daarbij zijn bedrijven zich ervan bewust dat een gezond personeelsbestand productiever is, dus hierop bezuinigen kan contraproductief werken op de langere termijn. Om de kosten toch te drukken, focussen zij voornamelijk op maatregelen die niet direct impact hebben op de werknemers, zoals bijvoorbeeld onderhandelingen met verzekeraars om de kosten te drukken.

Land Gemiddelde stijging 
Groot Brittannië 4.9%
Ierland 4.9%
Portugal 4.1%
Nederland 3.7%
Polen 3.3%
Frankrijk 2.7%
Italië 2.3%
Spanje 2.1%
Tsjechië 1.8%
Duitsland 1.5%

 

Integraal gezondheidsmanagement

Wel blijkt dat men in Nederland meer dan gemiddeld accepteert dat de kosten van gezondheidszorg en aan gezondheid gerelateerde arbeidsvoorwaarden toenemen  wanneer er sprake is van een stijging van productiviteit. Nederland scoort ten opzichte van de Europese gemiddelden hoog op “integraal gezondheidsmanagement”. Mogelijk is dit ingegeven door de bovengemiddelde toename van het aantal verzuimdagen per medewerker per jaar en bijzonder hoge uitval op stress en psyche gerelateerd verzuim. Met name het vroegtijdig signaleren van medewerkers die dreigen uit te vallen om diverse redenen en hierdoor de productiviteit negatief beïnvloeden staat in Nederland hoog op de agenda.

Over het onderzoek

De Pan-European Survey of Employer Health Benefits van Mercer werd uitgevoerd in 14 Europese landen onder 556 werkgevers. Arbeidsvoorwaarden gericht op zorg en/of gezondheid zijn bijvoorbeeld een bijdrage van de werkgever voor private zorg, inkomenssteun bij ziekte, bijdrage voor het lidmaatschap van een sportschool en het ondersteunen van gezondheidsprogramma’s.

Nieuws

Meer nieuws over